23.01.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

წალკაში საშუალო წლიური ტემპერატურა გაიზარდა – მუნიციპალიტეტი კლიმატის ცვლილებების პირისპირ / Tsalkada orta illik temperatur artıb – bələdiyyə iqlim dəyişikliyi ilə qarşı-qarşıya

კლიმატის ცვლილება და სოფლის მეურნეობის ადაპტაციის ღონისძიებები – ეს ის საკითხებია, რომელზეც ევროკავშირის მხარდაჭერით, არასამთავრობო ორგანიზაცია CENN-მა, პროექტის „ეს წალკაა“ ფარგლებში, კვლევა მოამზადა. დოკუმენტში აღწერილია წალკის მუნიციპალიტეტში კლიმატის ცვლილების ტენდენციები. ასევე კლიმატის ცვლილების სცენარებზე დაყრდნობით, სოფლის მეურნეობის ადაპტაციისთვის გასატარებელი ღონისძიებებისა და რეკომენდაციების ნუსხა.

უფრო კონკრეტულად თუ რა მნიშვნელობის მატარებელია დოკუმენტი და პირველ რიგში რა რეკომენდაციების გათვალისწინებას გვირჩევენ, კვლევის ავტორები CENN-ს მივმართეთ. როგორც პროექტის მენეჯერმა მელანო ტყაბლაძემ ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, პროექტის მთავარ მიზანს წალკის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს, რომელიც სამომავლოდ მდგრადი სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დანერგვის გზით უნდა მოხდეს.

„ მოსახლეობას ვურჩევდი უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განსახორციელებელ საქმიანობებსა და სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. აქტიურად გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რომელსაც პროექტი სთავაზობთ მათ ცნობიერების ამაღლებისა და ცოდნის გაღრმავების კუთხით სხვადასხვა სექტორში. ზოგადი რეკომენდაციები კი მთავრობის მიმართ შეიძლება იყოს ის, რომ მეტი ყურადღება დაეთმოს წალკის მუნიციპალიტეტს, რათა მოხდეს მისი ეროვნულ პროცესებში ინტეგრირება, ასევე მხარი დაუჭიროს იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება-განხორციელებას ადგილზე, რაც წალკის მუნიციპალიტეტის განვითარებას შეუწყობს ხელს“ – აცხადებს, მელანო ტყაბლაძე.

გვესაუბრება იმ ქმედებებზე რაც კონკრეტულად უნდა განხორციელდეს რეგიონში, აღნიშნული გამოწვევების დასაძლევად.

„ ადგილზე უნდა გატარდეს სულ მცირე შემდეგი საქმიანობები: მომზადდეს კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და ადაპტაციის სამოქმედო გეგმა; დატრენინგდნენ და გადამზადდნენ ადგილობრივი ფერმერები და სხვა დაინტერესებული მხარეები კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის მართვის პრაქტიკების კუთხით; განხორციელდეს კონკრეტული “role model” პროექტები აღნიშნული პრაქტიკების დემონსტრირებისთვის; გაიზარდოს ცნობიერება კლიმატის ცვლილების კუთხით ყველა დონეზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში“ – აღნიშნავს, CENN-ის წარმომადგენელი, მელანო ტყაბლაძე.

კვლევაში, კლიმატის ცვლილება ორ პერიოდშია განხილული (1960-1989 და 1990-2006 წწ) და მის შედეგად დასტურდება რომ საშუალო წლიური ტემპერატურა წალკაში მომატებულია +0,66 C-ით და მიმდინარე პერიოდში +7,1 C-ს შეადგენს. ასევე მოცემულია სამომავლო სცენარიც, რომელიც 2021-2050 წლებს მოიცავს და კლიმატის ცვლილების ტენდენციებს განსაზღვრავს. მისი მთავარი მიზანი კი სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების გონივრული დაგეგმვაა, რომელიც სამომავლოდ მოსავლიანობის მაქსიმალურ შედეგს, მისცემს მოსახლეობას.

სცენარის მიხედვით, საუკუნის შუა წლებისთვის ტემპერატურები, საშუალოც და მაქსიმალურ-მინიმალურიც გაიზრდება ყველა სეზონზე. წალკაში უფრო თბილი ამინდის პირობებია პროგნოზირებული, თუმცა მკაცრი ყინვიანი დღეებისა და ეპიზოდების საფრთხე ისევ იქნება დღის წესრიგში. ასევე აღნიშნულ პერიოდში გვალვების რიცხვი ნაკლები იქნება მაგრამ მათი სიმკაცრე და ხანგრძლივობა გაიზრდება.

კლიმატის ცვლილების შედეგების გამოვლინებამ საქართველოში უკვე მოახდინა უარყოფითი ზემოქმედება ბუნებრივ რესურსებზე, ეკოსისტემებისა და ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორზე, განსაკუთრებით კი – სოფლის მეურნეობაზე, რომელიც ყველაზე მგრძნობიარეა კლიმატის ცვლილების მიმართ.

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია “ქვემო ქართლის მედია” და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

ავტორი: ნინო ბერიძე

თარგმანი: აინურა ალიევა

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

Tsalkada orta illik temperatur artıb – bələdiyyə iqlim dəyişikliyi ilə qarşı-qarşıya

İqlim dəyişikliyi və kənd təsərrüfatının adaptasiya tədbirləri – bunlar qeyri-hökumət təşkilatı CENN-in Avropa İttifaqının dəstəyi ilə “Bura Tsalkadır” layihəsi çərçivəsində araşdırma hazırladığı məsələlərdir. Sənəddə Tsalka bələdiyyəsindəki iqlim dəyişikliyi tendensiyaları təsvir olunub. Eləcə də iqlim dəyişikliyi hallarına istinadən kənd təsərrüfatının adaptasiyası üçün həyata keçiriləcək tədbir və tövsiyələr qeyd olunub.

Sənədin hansı əhəmiyyət daşıması və ilk növbədə hansı tövsiyələri nəzərə almağımızı məsləhət görmələri barədə daha ətraflı araşdırmanın müəlliflərinə, CENN-ə müraciət etdik.

Layihə meneceri Melano Tğabladze bizimlə söhbət zamanı bildirdi ki, layihənin əsas məqsədi Tsalka bələdiyyə əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Bu isə gələcəkdə kənd təsərrüfatı təcrübəsinin tətbiq edilmə yolu ilə olmalıdır.

“Əhaliyə məsləhət görərdim ki, bələdiyyə miqyasında həyata keçiriləcək işlərə və müxtəlif qərarların qəbul edilməsi prosesinə daha fəal qoşulsunlar. Layihənin onlara müxtəlif sektorlarda verdiyi maarifləndirmə səviyyəsinin yüksəldilməsi və biliklərini daha da dərinləşdirməsi imkanlarından fəal şəkildə istifadə edə bilərlər. Hökumət tərəfindən veriləcək ümumi tövsiyələr isə Tsalka bələdiyyəsinə daha çox diqqət ayrılması ola bilər ki, bələdiyyə milli proseslərə inteqrasiya olsun. Həmçinin, Tsalka bələdiyyəsinin inkişafına dəstək olacaq tövsiyələrin nəzərə alınmasına-həyata keçirilməsinə dəstək göstərsin”- Melano Tğabladze bildirdi.

O, qeyd olunan problemlərin həlli üçün regionda konkret həyata keçiriləcək işlər barədə söhbət açdı.

“Yerində ən az qeyd edəcəyim işlər həyata keçirilməlidir: iqlim dəyişikliyinin azaldılması və adaptasiyasının fəaliyyət planı; Yerli fermerlərə və başqa maraqlanan tərəflərə iqlimə uyğun kənd təsərrüfatının idarə edilməsi təcrübəsi baxımından təlim keçirilsin, hazırlansın; Qeyd olunan təcrübələrin nümayiş edilməsi üçün konkret “role model” layihələri həyata keçirilsin; İqlim dəyişikliyi baxımından bütün təbəqələrdə, xüsusilə gənclərdə maarifləndirmə səviyyəsi artırılsın”- CENN-in nümayəndəsi Melano Tğabladze qeyd etdi.

Araşdırmada iqlim dəyişikliyi iki dövrdə müzakirə olunub (1960-1989 və 1990-200-cı illər) və  onun nəticəsində təsdiqlənir ki, Tsalkada orta illik temperatur +0,66 C artıb və indiki dövrdə +7,1 C təşkil edir. Eləcə də gələcək ssenari də verilib və bu 2021-2050-ci illəri əhatə edir, iqlim dəyişikliyi tendensiyasını müəyyən edir. Onun əsas məqsədi isə kənd təsərrüfatı işlərinin planlaşdırılmasıdır. Bu isə əhaliyə gələcəkdə məhsuldarlığın maksimum nəticəsini verəcək.

Ssenariyə əsasən əsrin orta illəri üçün temperatur orta,  maksimum-minimum olaraq bütün mövsümlərdə artacaq. Tsalkada daha isti şərait proqnoz edilib. Ancaq qeyd olunan sərt, şxatalı günlərin və halların təhlükəsi yenə də gündəlikdə olacaq. Eləcə də qeyd olunan dövrdə quraqlıq daha az olacaq, ancaq onların sərtliyi və müddəti artacaq.

İqlim dəyişikliyinin nəticələrinin aşkarlanması Gürcüstanda artıq təbii resurslara, iqtisadi sistemlərə və iqtisadiyyatın bütün sektorlarına, xüsusilə də iqlim dəyişikliyinə qarşı həssas olan kənd təsərrüfatına mənfi təsir göstərib.

Bu paylaşım Avropa İttifaqının dəstəyi ilə yaradılıb. Onun məzmununa görə “Kvemo Kartli mediası” tam məsuliyyət daşıyır. Paylaşımın məzmunu Avropa İttifaqının baxışlarını əks etdirməyə bilər.

Müəllif: Nino Beridze

Tərcümə: Aynurə Əliyeva

QvemoQartli.ge

Materialdan yalnız sayta istinadən istifadə edə bilərsiniz

Related Posts

„ ქვეყნის კანონები სხვაა, მათ კი თავიანთი კანონები აქვთ“ – სამუშაო პირობებზე “რუსთავის ფოლადში”

ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა პრობლემების სათავეშია, ხშირად, გვავიწყდება ვწეროთ იმაზე თუ რა პირობებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც მოახერხეს სამსახურების პოვნა. აქვთ, თუ...

სოფელ გამარჯვებაში ნეპოტიზმი იმარჯვებს?! / Qamarcveba kəndində nepotizm qələbə çalır?!

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში 4 670 ადამიანი ცხოვრობს. მათი უმრავლესობა სოფლის მეურნეობაშია ჩართული. ზოგი კი მუნიციპალურ თუ კერძო სამსახურშია დასაქმებული....

ბაზარი, რომელიც რუსთაველებში ტალახის ასოციაციას იწვევს

უკვე წლებია რუსთავის მოსახლეობა ე.წ ძველი ბაზრის მიმდინარე ტერიტორიის, ბათუმის ქუჩის რეაბილიტაციას ითხოვს. ასფალტის საფარი ქუჩის  ნაწილზე აყრილია. ორმოები წვიმიან ამინდში...

სახელმწიფომ აქტიური პოლიტიკა უნდა გაატაროს სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით – სახალხო დამცველი

16 და 17 მაისს, დმანისში ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ძალადობრივ ინციდენტებს, შეფასებებითა და რეკომენდაციებით სახალხო დამცველი გამოეხმაურა. ქვეყნის მთავარი უფლებადამცველი აცხადებს,...

თიბისი დამწყებ ფერმერებს ახალ პროდუქტს სთავაზობს (R)

ქვეყანაში მეხილეობისა და მეხორცული მიმართულებით მეფრინველეობის განვითარების მიზნით თიბისი ახალ პროექტს იწყებს და ამ სფეროში დამწყებ ფერმერებს ფინანსურ რესურსს სთავაზობს....

თვითმმართველობის მთავარი პრინციპი სისტემატიურად ირღვევა

მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტებმა არაერთხელ მოამზადეს სტატიები იმის თაობაზე, რომ რუსთავის თვითმმართველობა საკარებულოს სხდომის თარიღს თავის ოფიციალურ საიტზე არ აქვეყნებს...

„ბორკილები“ ციხის პერსონალისთვის

კვლევა „პენიტენციური სისტემის პერსონალი“ მოამზადა ორგანიზაციამ „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის.“ [ავტორი ნატალია ცაგარელი] კვლების ძირითადი მიგნებები: კანონმდებლობაში აქცენტი კეთდება მხოლოდ...

ევროპული სასწავლო პროგრამა, როგორც ხიდი საერთაშორისო განათლებისკენ

„ორი წლის წინ ახალციხის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში ვსწავლობდი. ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ საზღვარგარეთ გავაგრძელებდი სწავლას – ეს შეუძლებლად მიმაჩნდა. ვფიქრობდი, რომ...

რუსთავის ბიუჯეტს მერიის ადმინისტრაციის უფროსის სამსახურიდან გაშვება შესაძლოა 45 900 ლარამდე დაუჯდეს

ოპოზიციური პარტიები, რუსთავის ამჟამად უკვე ყოფილ მერს და ადმინისტრაციას თანამშრომელთა უკანონო გათავისუფლებაში ხშირად ადანაშაულებდნენ. ოპონენტები აღნიშნულს, არასწორ საკადრო პოლიტიკას უკავშირებდნენ...

IRI – არჩევნების შედეგების შეჯამების პროცედურები არ იყო საკმარისად გამჭვირვალე და ხელსაყრელი იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იქნეს მიჩნეული

IRI – არჩევნების შედეგების შეჯამების პროცედურები არ იყო საკმარისად გამჭვირვალე და ხელსაყრელი იმისთვის, რომ არჩევნების შედეგები სანდოდ იქნეს მიჩნეული საერთაშორისო...

მნიშვნელოვანი კვლევები სასმელ წყალთან დაკავშირებით

კვლევა: საქართველოს წყლის ინფრასტრუქტურა – პრობლემები და პერსპექტივები განმახორციელებელი: ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა“ ძირითადი მიგნებები: ქვეყნის ქალაქებისა და რაიონების წყალსადენების საუწყებო...

“ქალების თანაბარი მონაწილეობა ქვეყნის საჭეთმპყრობელობაში, ააცილებდა კაცობრიობას ორ საშინელ ტკივილს” – პირველი ფემინისტები

რელიგიურმა ადამიანებმა იციან ხოლმე თქმა, – კამათში არ იბადება ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტება, საუკუნეების წინ დაიბადა – კამათში მხოლოდ წყენა იბადება-ო. მაგრამ...

„ ამ კორონამ ყველაფერი მოკლა“ – პანდემიის ეფექტი სოფელ ქვეშში / „ Bu korona hər şeyi məhv etdi” – Pandemiyanın Kveşi kəndinə təsiri

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვეშში, მოსახლეობის 2014 წლის აღწერით, 342 ადამიანი ცხოვრობს.   სოფელს ისტორიულად სტრატეგიული მდებრეობა ჰქონდა, შემთხვევით არ არის,...

საქართველოს რთული გზა ელექტრონულ მმართველობამდე / Gürcüstanın elektron idarəçiliyə gedən çətin yolu

საჯარო მმართველობის რეფორმა საქართველოში 2015 წელს დაიწყო. რეფორმის ერთ-ერთი მიზანი ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სახელმწიფო სერვისების ელექტრონიზაცია არის. სწორედ ამ...

რუსთაველები ,,რუსთავის წყალს“ დაუპირისპირდნენ

გასული წლის აპრილში ,,რუსთავის წყალმა” საზოგადოებას ამცნო, რომ წყლის მრიცხველების სადარბაზოში გატანა დაიგეგმა. ასევე ითქვა, რომ  რამდენიმე თვის წინ დამონტაჟებული...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *