09.08.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

ყოველ მეხუთე ადამიანს უსაფრთხო წყლის უფლება ეზღუდება

საქართველოში ყოველ მეხუთე ადამიანს უსაფრთხო სასმელ წყალზე ხელი არ მიუწვდება, ხოლო უსაფრთხო სანიტარიულ სერვისებს ქვეყანაში მოსახლეობის მხოლოდ ¼ იყენებს. მსოფლიო ბანკის 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში მოსახლეობის 20%-ს უსაფრთხო სასმელ წყალთან წვდომის უფლება ეზღუდება. ამ მონაცემებით საქართველოს წინ უსწრებს
მეზობელი სომხეთი, უკრაინა, ბელორუსი, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ყაზახეთი და თურქმენეთი.

მსოფლიოს 160 ქვეყანა და მათ შორის საქართველოც მიიჩნევს, რომ უსაფრთხო სასმელი წყლისადმი შეუზღუდავი ხელმისაწვდომობა ადამიანის ერთ-ერთი ძირითადი უფლებაა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მოთხოვნით, წყლის საშუალო რაოდენობად თითოეულ ადამიანზე 50-100 ლიტრი წყალია მიჩნეული. ხოლო 20-25 ლიტრი წყალი ის მინიმუმია, რომელიც თითეოულ ადამიანს უნდა მიეწოდებოდეს. წყლის, სანიტარიისა და ჰიგიენის უფლების დარღვევით ირღვევა ადამიანის ისეთი ფუნდამენტური უფლებებიც, როგორებიცაა: განათლებისა და ჯანმრთელობის უფლება. ამავდროულად, წყალზე, სანიტარიასა და ჰიგიენაზე ადამიანის უფლების ხელყოფა არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობად მიიჩნევა.საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით ქვეყნის მოსახლეობის ⅓ ზე მეტი წყალმომარაგების სისტემაზე მიერთებული არ არის. კანალიზაციის ქსელზე მიერთებული არ არის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი, ხოლო კანალიზაციიდან ჩამდინარე წყლის გამწმენდ ნაგებობაზე მიერთებული არ არის მოსახლეობის ⅔ ზე მეტი.

მსოფლიო ბანკის მონაცემებით მიხედვით, საქართველოში უსაფრთხო სანიტარულ სერვისებს მოსახლეობის მხოლოდ მეოთხედი იყენებს. ქვეყნის მოსახლეობის 73%-ს უსაფრთხო სანიტარიულ სერვისებზე ხელი არ მიუწვდება. არსებული მონაცემებით, უსაფრთხო სანიტარიული სერვისების
კუთხით, საქართველოს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე უარესი მაჩვენებელი აქვს.

გაეროს ბავშვთა ფონდმა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ 2017 წელს, წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის კუთხით, საქართველოს სკოლებში არსებული მდგომარეობა შეაფასეს. ანგარიში ცხადყოფს, რომ საქართველოს სკოლებში არსებული წყლის, სანიტარიისა და ჰიეგიენის კუთხით
საგანგაშო მდგომარეობაა. ქვეყანაში ყოველ მეოთხე სკოლას წყალი ან საერთოდ არ მიეწოდება, ან მიეწოდება თუმცაღა, მოსწავლეები აღნიშნულ წყალს ვერ იყენებენ. სკოლების მეოთხედს საერთოდ არ აქვს საპირფარეშო, ხოლო კიდევ 14%-ში აღნიშნული საპირფარეშოს გამოყენება შეზღუდულია.
სკოლების 27%-ში საერთოდ არ არსებობს ხელსაბანი, სადაც ბავშვები ტუალეტის შემდეგ ჰიგიენის დაცვას შეძლებდნენ.

საქართველოს სკოლებში სასმელი წყლის მიწოდება და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა შეისწავალა სახალხო დამცველმაც. მის 2018 წლის ანგარიშში ნათქვამია, რომ ქყვეყნის ტერიტორიაზე 94 სკოლას საერთოდ არ აქვს წვდომა წყალთან. 881 სკოლის შემთხვევაში, ცენტრალური წყალმომარაგება მხოლოდ ეზოში ფუნქციონირებს. ამასთან ხელსაბანი ნიჟარები უფრო მეტად ხელმისაწვდომია ქალაქის ტიპის დასახლების სკოლებისათვის (90.9%), ვიდრე სოფლის ტიპის დასახლებული სკოლებისათვის (69.8%). “მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ეროვნული კანონმდებლობა, ისე საერთაშორისო რეგულაციები ავალდებულებს სახელმწიფოს, ხელი შეუწყოს წყლისა და სანიტარიის უფლებების თანაბარ ხელმისაწვდომობას, საქართველოს საჯარო სკოლებში ამ უფლებების დაცვა და განმტკიცება დღემდე უმწვავეს პრობლემად რჩება” – ნათქვამია ანგარიშში.
ქვეყნის მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით მომარაგების ვალდებულება საქართველომ ასოცირების ხელშეკრულებითაც აიღო. 98/83/EC დირექტივის მიხედვით, საკმარისი რაოდენობით უსაფრთხო სასმელი წყალი მოსახლეობას ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თანაბრად უნდა მიეწოდებოდეს. ამას გარდა, საქართველოს გარემოსა და ჯანმრთელობის 2018-2022 წლების სამოქმედო გეგმით გაწერილია სკოლებსა და საბავშვო ბაღებში სანიტარიულ ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესების ვალდებულებებიც.

მასალა მომზადდა “კავკასიის გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების ქსელის” (CENN) მხარდაჭერით, პროექტის ფარგლებში: “ინფორმაცია ცვლილებებისთვის – წყლის, სანიტარიის და ჰიგიენის სტანდარტების პოპულარიზაცია დმანისის, მარნეულის, წალკის და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში.”

ნინო მელიქიშვილი

QvemoQartli.ge

Related Posts

მომსახურების სფერო საქართველოში – როდესაც კონსულტანტი, დამლაგებელი, მტვირთავი და ობიექტის დაცვა ერთი ადამიანია

საქართველოში მომსახურების სფეროში დასაქმებულები, ერთ-ერთ, ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენენ. კონსულტანტები, მოლარე-ოპერატორები, საწყობის თანამშრომლები – შრომითი უფლებების დარღვევებზე, ხშირად ჩივიან. ჩვენი...

,, რა არის, აქაც კოკოითმა გადაკეტა წყალი?!“ – სარწყავი წყლის პრობლემა ბოლნისის სოფლებში

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეში ქართული კინოსამყაროსთვის ცნობილი ადგილია. ,,ბაში-აჩუკი” სოფლის ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ მთაზე მდებარე, ქვეშის ციხესთან გადაიღეს. ციხესიმაგრე დაახლოებით...

factcheck.ge – პრორუსული გამოცემა „საქინფორმი“ უკრაინაში რუსეთის შეჭრას ყალბი მტკიცებებით ამართლებს

პრორუსული გამოცემა „საქინფორმი“ უკრაინაში რუსეთის შეჭრას ყალბი მტკიცებებით ამართლებს ვერდიქტი: ყალბი ამბავი 2022 წლის 3 მარტს, პრორუსულმა გამოცემა „საქინფორმმა“ უკრაინაში...

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის კუთხით ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების შედეგი გაუარესდა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის შეფასების მიხედვით, მუნიციპალიტეტების ელექტრონული მმართველობის საშუალო მაჩვენებელი 32%-ია, რაც ზუსტად იმეორებს 2019 წლის შეფასების მაჩვენებელს...

სამოქალაქო ჩართულობა – ინიციატივები დაფინანსების გარეშე/Mülki qoşulma – maliyyəsiz qalmış təşəbbüslər

ელექტრონული მმართველობის განვითარება და სახელმწიფო სერვისების ელექტრონიზაცია საჯარო მმართველობის რეფორმის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს. რეფორმის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, ნებისმიერმა დაინტერესებულმა პირმა...

ყველაფერი ვაჟს – მემკვიდრეობის უსამართლო განაწილება

საქართველოს კანონმდებლობით, შვილებს მშობლების ქონებაზე, თანაბარი უფლებები აქვთ. თუმცა ამის მიუხედავად, არსებული მანკიერი ტრადიციების და შეხედულებების გამო, უმეტეს-წილად, მემკვიდრეობა ვაჟ...

სასმელი წყალი – ნორიოს აუხდენელი ოცნება

სოფელ ნორიოს, 25კმ აშორებს დედაქალაქს, თუმცა ცხოვრების წესი და სირთულეები, სიახლოვის მიუხედავად, აქ სულ სხვაა. მწვანე ხეივანს შევყავართ სოფელში. ნორიოს...

წყლის რესურსები და ევროკავშირის პოლიტიკა /Su resursları və Avropa İttifaqının siyasəti

მტკნარი წყლის რესურსები საქართველოს ერთ-ერთ ძირითად სიმდიდრეს წარმოადგენს. მთლიანად საქართველოს მტკნარი წყლის რესურსები წარმოდგენილია: მდინარის ჩამონადენის ზედაპირული და მიწისქვეშა მდგენელებით,...

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი – მთავრობის გადაწყვეტილებების გავლენა მუსლიმთა ცხოვრებაზე

რამდენადაც სამარცხვინო არ უნდა იყოს, ვაღიარებ – საკმაოდ სოლიდურ, ნამდვილად, არა საბავშვო ასაკში გავიგე ქრისტიანობის გარდა სხვა რომელი რელიგიები არსებობს...

„როცა ასაკში ხარ, თავშესაქცევი და სიმშვიდე გჭირდება, აქ კი ამისთვის ყველაფერია“

(როზა ღუღუნიშვილი) მოხუცები, რომლებიც ოჯახისა და ნათესავების გარეშე რჩებიან, ხშირად არჩევანის წინაშე დგანან – მარტო გაუმკლავდნენ პრობლემებს, თუ თავშესაფარში გააგრძელონ...

„დიდ დმანისში“ სასმელ წყალს და მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ითხოვენ/“Didi Dmanisi”də içməli su və dağlıq yaşayış məntəqəsi statusu tələb edirlər

ქვემო ქართლის არაერთი დაბა და სოფელი დგას სასმელი წყლის პრობლემის წინაშე. წლებია განხორციელებული თუ დაგეგმილი პროექტების მიუხედავადლ, მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემების...

სასმელი წყალი – ერთი სოფლის აუხდენელი ოცნება/İçməli su – bir kəndin həyata keçməyən arzusu

სასმელ წყალს, რომ ოქროს ფასი აქვს ეს კარგად იციან მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუტორ-ლეჟბადინში. 273 ადამიანი, რომელიც ხუტორ-ლეჟბადინში ცხოვრობს სოფლის ერთ...

რუსთავის საარჩევნო უბნებს კომისიის წევრები კვლავ ტოვებენ – საოლქოს ხელმძღვანელი უკმაყოფილებას ვერ მალავს

4 სექტემბერს, რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მორიგი სხდომა გაიმართა. კომისიამ სამი საკითხი განიხილა: (1) რუსთავის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიებში წევრების...

„განახლებული რეგიონები“ და მმართველი გუნდის კანდიდატების საარჩევნო კამპანია

[ნინო ლაცაბიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად „განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებს ეცნობა] 26 აპრილს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში...

ქვემო ქართლში დეზინფორმაციასთან ბრძოლას სწავლობენ

თანამედროვე სამყაროში თითქმის შეუძლებელია, რომელიმე თუნდაც შენთვის უცხო ქვეყანაში დაიკარგო. ასე მარტივად  არ არის საქმე, ინტერნეტ სამყაროს შემთხვევაში. აქ შეიძლება...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *