ტენდერი – ქ. რუსთავში ოფისის იჯარა

 

 

დასახელება: ქ. რუსთავში ოფისის იჯარა
მომწოდებელი: ა(ა) იპ ქვემო ქართლის მედია
გამოქვეყნდა: 1 თებერვალი. ბოლო ვადა: 7 თებერვალი
ა(ა) იპ ქვემო ქართლის მედიაწარმოადგენს საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომელიც 2013 წლიდან მუშაობს ქვემო ქართლის რეგიონში. ორგანიზაციის მისიაა ჟურნალისტიკის, როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებით ადგილობრივი დემოკრატიის მხარდაჭერა.

ტენდერი იმართება პროექტის ფარგლებში: რეგიონული მედიის გაძლიერება, მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ადგილობრივი აზერბაიჯანული თემის ინფორმირებისთვის.

გრანტის ნომერი:ENI/2020/421-052

ხელშეკრულების ნომერი:2023 / 2

ტენდერი ქ. რუსთავში ოფისის იჯარისთვის

მომსახურების შესყიდვის მიზანი:

ოფისის იჯარა ქ. რუსთავში

** საოფისე ფართი მინიმუმ 50 კვ.მ

** საოფისე ფართი უზრუნველყოფილი ინდივიდუალური სველი წერტილით;

** საოფისე ფართი უზრუნველყოფილი ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემით;

** საოფისე ფართი უზრუნველყოფილი რკინის კარით და შიდა სივრციდან ოფისის ჩაკეტვის შესაძლებლობით;

** საოფისე ფართი ტერიტორიულად დაშორებული რუსთავის საწარმოო ზონას, მინიმუმ 5 კმ;

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქართულ ენაზე:

** ტენდერში მონაწილეობის მსურველი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, საბანკო რეკვიზიტები, უახლესი ამონაწერი რეესტრიდან);
** ხარჯთაღრიცხვა/ინვოისი (შენიშვნა: ერთეულის ფასი წარმოდგენილი უნდა იქნას დღგს-ს გადასახადის ჩათვლით).

** ინფორმაცია იჯარისთვის შეთავაზებული ფართის შესახებ (მდებარეობა, დგომარეობა, თანხვედრა სატენდერო მოთხოვნებთან)

შემოთავაზებული ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს ჩათვლით.

კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს საიჯარო ფართის გაცემა 7 თვით (კონკრეტული ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ)

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადაა 7 თებერვალი

დაინტერესებულმა პირებმა ან კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: qvemoqartli2022@gmail.com; elene.kopadze@yahoo.com და გთხოვთ, ელფოსტის სათაურში მიუთითოთ: ტენდერი ქ. რუსთავში ოფისის იჯარა.