ტენდერი – ორენოვანი (ინგლისური და აზერბაიჯანული) ვერსიების დამატება ვებგვერდისთვის QvemoQartli.ge

 

 

დასახელება: ორენოვანი (ინგლისური და აზერბაიჯანული) ვერსიების დამატება ვებგვერდისთვის QvemoQartli.ge
მომწოდებელი: ა(ა) იპ ქვემო ქართლის მედია
გამოქვეყნდა: 1 თებერვალი; ბოლო ვადა: 7 თებერვალი
ა(ა) იპ ქვემო ქართლის მედიაწარმოადგენს საზოგადოებრივ ორგანიზაციას, რომელიც 2013 წლიდან მუშაობს ქვემო ქართლის რეგიონში. ორგანიზაციის მისიაა ჟურნალისტიკის, როგორც ინსტრუმენტის გამოყენებით ადგილობრივი დემოკრატიის მხარდაჭერა.

ტენდერი იმართება პროექტის ფარგლებში: რეგიონული მედიის გაძლიერება, მიმდინარე მნიშვნელოვან საკითხებზე, ადგილობრივი აზერბაიჯანული თემის ინფორმირებისთვის.

გრანტის ნომერი:ENI/2020/421-052

ხელშეკრულების ნომერი:2023 / 2

ორენოვანი (ინგლისური და აზერბაიჯანული) ვერსიების დამატება ვებგვერდისთვის QvemoQartli.ge

მომსახურების შესყიდვის მიზანი:

ორენოვანი (ინგ.აზე) ვერსიების დამატება ვებგვერდისთვის QvemoQartli.ge

** ვორდპრესის პლატფორმის ფარგლებში მომზადებული ვებგვერდისთვის QvemoQartli.ge

ორენოვანი (ინგ.აზე) ვერსიების დამატება;

** ორგანიზაციისთვის კონსულტაციის გაწევა, ტენდერის ფარგლებში მომზადებული ორენოვანი ვერსიების მართვის და მასალების განთავსების კუთხით.

ტენდერში მონაწილე ორგანიზაციებმა უნდა წარმოადგინონ ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქართულ ენაზე:

** ტენდერში მონაწილეობის მსურველი ორგანიზაციის რეკვიზიტები (მისამართი, ტელეფონი, საბანკო რეკვიზიტები, უახლესი ამონაწერი რეესტრიდან);
** ხარჯთაღრიცხვა/ინვოისი (შენიშვნა: ერთეულის ფასი წარმოდგენილი უნდა იქნას დღგს-ს გადასახადის ჩათვლით).

** მსგავსი სამუშაოს შესრულების ამსახველი ნიმუში;

შემოთავაზებული ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში, დღგ-ს ჩათვლით.

კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა, ხელშეკრულების დადებიდან, 1 თვის  (კონკრეტული ვადები განისაზღვრება ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ) განმავლობაში.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადაა 7 თებერვალი.

დაინტერესებულმა პირებმა ან კომპანიებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: qvemoqartli2022@gmail.com; elene.kopadze@yahoo.com და გთხოვთ, ელფოსტის სათაურში მიუთითოთ: ტენდერი ინგლისურ ენაზე თარგმანის მომსახურება.