01.10.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

რუსთავის, გარდაბნის და მარნეულის მოსახლეობას თვითმმართველობებისგან საჯარო ინფორმაცია სრულფასოვნად არ მიეწოდება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის კვლევა სამი ბლოკისგან შედგება, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება.

სტატიაში ქვემო ქართლის სამი მუნიციპალიტეტის: რუსთავის, გარდაბნისა და მარნეულის, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ბლოკში მიღებულ შედეგებს განვიხილავთ.

რუსთავის მუნიციპალიტეტს  ბლოკში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება 2021 წლის მონაცემებით ჯამში 73%-იანი მაჩვენებელი აქვს. მერიას 83%, ხოლო საკრებულოს 57%.  მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავს 2021 წლის ინდექსის კვლევის მიხედვით საკმაოდ მაღალი, 66%-იანი შედეგი აქვს, არის გარკვეული კრიტერიუმები, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხით, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი ვერ აკმაყოფილებს და დაბალი შედეგი აქვს.

მაგალითად რუსთავის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე  ვერ შეხვდებით ინფორმაციას შემდეგი საკითხების შესახებ:

 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ;
 • ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ;
 • აუდიტის ანგარიში და დასკვნა;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების დასაქმებულ პირთა შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების დასაქმებულ პირთა შესახებ;
 • საკრებულოს/თბილისის მთავრობის, საკრებულოს კომისიის, ბიუროს სხდომების ოქმები.

უნდა აღინიშნოს, რომ რუსთავის საკრებულოს, ამ ეტაპზე არ აქვს ინდივიდუალური ვებგვერდი რაც ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის  გამოწვევად რჩება. საკითხთან დაკავშირებით რუსთავის საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ირინა სიუკაევმა, Qvemoqartli.ge-თან ერთ-ერთ ინტერვიუში ისაუბრა.

რაც შეეხება გასული წლების დინამიკას, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხით გაუმჯობესდა.  2017 წელს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს – 46% ჰქონდა, 2019 წელს – 54% და 2021 წელს -73%.

რაც შეეხება გარდაბნის მუნიციპალიტეტს, თვითმმართველობის ინდექსის  2021 წლის კვლევის მიხედვით დაბალი, 39%-იანი მაჩვენებელი აქვს. ხოლო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხით, გარდაბნის მერიასა და საკრებულოსთან 43% ფიქსირდება. მნიშვნელოვანი ხარვეზები იკვეთება  შემდეგ კრიტერიუმებში:

 • ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი;.
 • .საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ;
 • მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ;
 • ინფორმაცია წარმომადგენლობით ხარჯების შესახებ;
 • ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ და ა.შ

ასევე 0% ფიქსირდება ქვებლოკში  „ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ“, რაც თავის მხრივ 4 კრიტერიუმს მოიცავს.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის საერთო შედეგის მსგავსად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას საკრებულო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხითაც სჯობნის.  ამ ნაწილში მერიას 32%, ხოლო საკრებულოს 64% აქვს.

რაც შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს. მარნეულს 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსის კვლევის მიხედვით საშუალოზე დაბალი, 22%-იანი მაჩვენებელი აქვს, შესაბამისად  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ბლოკში დაბალი შედეგი გასაკვირი არ იქნება.

ამ მიმართულებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს 20% აქვს.

რაც ნიშნავს იმას, რომ თითქმის ყველა  კრიტერიუმში დაბალი ან 0%-იანი შედეგი ფიქსირდება.

გარდა ამისა,  თვითმმართველობის ინდექსის გასული წლების შედეგები გვიჩვენებს, რომ  2017, 2019 და 2021 წლებში მარნეულში მკვეთრი გაუმჯობესება არ ფიქსირდება.  2017 წელს მარნეულის მერიასა და საკრებულოს, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მიმართულებით 31% ჰქონდა, 2019 წელს – 18%, ხოლო 2021 წელს – 20%.

რაც ნიშნავს, იმას, რომ გასული წლების მანძილზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი ჯამში 11%-ით გაუარესდა.

ამრიგად, 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსზე დაყრდნობით  შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთავის, გარდაბნისა და მარნეულის მოსახლეობას საჯარო ინფორმაცია სრულფასოვნად არ მიეწოდება და მუნიციპალიტეტები, ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგანან.

 

ნინია ზოდელავა

მასალა შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის მედია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

 

 

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

 

 

 

 

 

 

Related Posts

რუსთავის მერს მოქალაქეების მიღების დღეები არ აქვს

QvemoQartli.ge-ს დაუკავშირდნენ მოქალაქეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ თვეებია, უშედეგოდ, ცდილობენ რუსთავის მერთან ნინო ლაცაბიძესთან შეხვედრას. მსგავსი შინაარსის კომენტარები, ასევე, გვხვდება რუსთაველების...

დმანისის მუნიციპალიტეტი გამჭვირვალობით და ანგარიშვალდებულებით, ქვეყნის მასშტაბით, 33-ე ადგილზეა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის, 2021 წლის ანგარიშის მიხედვით, დმანისის მუნიციპალიტეტი ქვეყნის მასშტაბით 33-ე ადგილს იკავებს. ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებთან მიმართებაში კი...

ქვეყნის ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალის ბედი გაურკვეველია

2010 წლის მაისში, ცნობილი გახდა რუსთავის მერიის მიერ საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალის შექმნაზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები. ითქვა, რომ...

საქართველო კარგავს პოლიტიკური ნიშნით დევნილთა „სამოთხის“ სტატუსს

ფოტო: საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი, წითელი ხიდი   კეთილი ლეგენდა იმის შესახებ, რომ საქართველო არის თავშესაფარი მისი არა დემოკრატიული მეზობელი ქვეყნებიდან დევნილი...

გარდაბნის საკრებულო სხდომის ოქმებს აღარ აქვეყნებს

მიმდინარე წლიდან, გარდაბნის საკრებულო სხდომის ოქმებს აღარ აქვეყნებს. მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე, საკრებულოს სხდომის ბოლო გამოქვეყნებული ოქმი, 2021 წლის იანვრით თარიღდება....

რუსთავის ბიუჯეტს მერიის ადმინისტრაციის უფროსის სამსახურიდან გაშვება შესაძლოა 45 900 ლარამდე დაუჯდეს

ოპოზიციური პარტიები, რუსთავის ამჟამად უკვე ყოფილ მერს და ადმინისტრაციას თანამშრომელთა უკანონო გათავისუფლებაში ხშირად ადანაშაულებდნენ. ოპონენტები აღნიშნულს, არასწორ საკადრო პოლიტიკას უკავშირებდნენ...

COVID -19 და საჯარო მმართველობა – ევროპა ციფრული მმართველობის ახალი საფეხურისთვის ემზადება

საჯარო მმართველობის ევროპული ინსტიტუტი (EIPA) ერთ-ერთია იმ ორგანიზაციებს შორის, რომელიც მუშაობს საჯარო მმართველობის საუკეთესო პრაქტიკების შექმნისა და დანერგვისთვის. ინსტიტუტის მკვლევართა...

კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ქრება

საქართველოს რეგიონებში ასეულობით უყურადღებოდ მიტოვებული ძველი ტაძარია. მათი ნაწილისგან, დღეს ნანგრევებია დარჩენილი. ხშირ შემთხვევაში, ასეთი ტაძრების გარშემო ტერიტორია შემოღობილი არაა....

სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო – რეალობა და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა

ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის  სხვადასხვა ფორმებს შორის არის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო, რომელიც წარმოადგენს მერის/რაიონის გამგებლის სათათბირო ორგანო. მის შემადგენლობაში...

„მარნეულის საზოგადოებრივი კოლეჯი“ ანტიდასავლური

ორგანიზაცია „ქვემო ქართლის მედია“ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ახორციელებს პროექტს: მარნეულის ახალგაზრდები ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ – ცნობირების ამაღლება პროპაგანდისა და ყალბი ამბების...

ევროკავშირი აქტიური ადამიანებისა და საინტერესო იდეების მხარდასაჭერად საქართველოში

2020 წლიდან პროექტის “საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში” ფარგლებში ფოთისა და აბაშის მუნიციპალიტეტებმა ადგილობრივი საინიციატივო ჯგუფებისა...

თეთრიწყაროში სოციალური თემატიკით დაინტერესებულ მოქალაქეებს სამუშაო ჯგუფში ელიან

„ჩემი ხელის უფლება“ ასეთი სახელწოდების პროექტი მიმდინარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. ინიციატივას ორგანიზაცია  „საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია“ (ACSDG) ახორცილებს და მისი...

რეპორტაჟი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ცურტავი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავში, რომელსაც ,,შუშანიკის წამების” ავტორის იაკობ ცურტაველის სოფელს უწოდებ, დღეს ქართული ცოტამ თუ იცის. სოფელში 2002 წლის...

„განახლებული რეგიონები“ და მმართველი გუნდის კანდიდატების საარჩევნო კამპანია

[ნინო ლაცაბიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად „განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებს ეცნობა] 26 აპრილს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში...

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების მიხედვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეფასება 13%-ია. ინდექსი შეისწავლის, როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ, ისე წარმომადგენლობით ორგანოს გამჭვირვალობას...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *