01.02.2023 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

რუსთავის, გარდაბნის და მარნეულის მოსახლეობას თვითმმართველობებისგან საჯარო ინფორმაცია სრულფასოვნად არ მიეწოდება

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის კვლევა სამი ბლოკისგან შედგება, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება, ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება.

სტატიაში ქვემო ქართლის სამი მუნიციპალიტეტის: რუსთავის, გარდაბნისა და მარნეულის, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ბლოკში მიღებულ შედეგებს განვიხილავთ.

რუსთავის მუნიციპალიტეტს  ბლოკში საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება 2021 წლის მონაცემებით ჯამში 73%-იანი მაჩვენებელი აქვს. მერიას 83%, ხოლო საკრებულოს 57%.  მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავს 2021 წლის ინდექსის კვლევის მიხედვით საკმაოდ მაღალი, 66%-იანი შედეგი აქვს, არის გარკვეული კრიტერიუმები, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხით, რომლებსაც მუნიციპალიტეტი ვერ აკმაყოფილებს და დაბალი შედეგი აქვს.

მაგალითად რუსთავის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე  ვერ შეხვდებით ინფორმაციას შემდეგი საკითხების შესახებ:

 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ვაკანსიების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ;
 • ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ;
 • აუდიტის ანგარიში და დასკვნა;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების მიერ განხორციელებული შესყიდვების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების დასაქმებულ პირთა შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის იურიდიული პირების დასაქმებულ პირთა შესახებ;
 • საკრებულოს/თბილისის მთავრობის, საკრებულოს კომისიის, ბიუროს სხდომების ოქმები.

უნდა აღინიშნოს, რომ რუსთავის საკრებულოს, ამ ეტაპზე არ აქვს ინდივიდუალური ვებგვერდი რაც ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანოსთვის  გამოწვევად რჩება. საკითხთან დაკავშირებით რუსთავის საკრებულოს აპარატის საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის განყოფილების ხელმძღვანელმა ირინა სიუკაევმა, Qvemoqartli.ge-თან ერთ-ერთ ინტერვიუში ისაუბრა.

რაც შეეხება გასული წლების დინამიკას, რუსთავის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხით გაუმჯობესდა.  2017 წელს რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს – 46% ჰქონდა, 2019 წელს – 54% და 2021 წელს -73%.

რაც შეეხება გარდაბნის მუნიციპალიტეტს, თვითმმართველობის ინდექსის  2021 წლის კვლევის მიხედვით დაბალი, 39%-იანი მაჩვენებელი აქვს. ხოლო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხით, გარდაბნის მერიასა და საკრებულოსთან 43% ფიქსირდება. მნიშვნელოვანი ხარვეზები იკვეთება  შემდეგ კრიტერიუმებში:

 • ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმები/ნიმუშები და გასაჩივრების წესი;.
 • .საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგების შესახებ;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის გასხვისებული და სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ;
 • მუნიციპალიტეტის საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა;
 • ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ;
 • ინფორმაცია წარმომადგენლობით ხარჯების შესახებ;
 • ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ და ა.შ

ასევე 0% ფიქსირდება ქვებლოკში  „ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ“, რაც თავის მხრივ 4 კრიტერიუმს მოიცავს.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის საერთო შედეგის მსგავსად, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას საკრებულო საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კუთხითაც სჯობნის.  ამ ნაწილში მერიას 32%, ხოლო საკრებულოს 64% აქვს.

რაც შეეხება მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს. მარნეულს 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსის კვლევის მიხედვით საშუალოზე დაბალი, 22%-იანი მაჩვენებელი აქვს, შესაბამისად  საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ბლოკში დაბალი შედეგი გასაკვირი არ იქნება.

ამ მიმართულებით მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიასა და საკრებულოს 20% აქვს.

რაც ნიშნავს იმას, რომ თითქმის ყველა  კრიტერიუმში დაბალი ან 0%-იანი შედეგი ფიქსირდება.

გარდა ამისა,  თვითმმართველობის ინდექსის გასული წლების შედეგები გვიჩვენებს, რომ  2017, 2019 და 2021 წლებში მარნეულში მკვეთრი გაუმჯობესება არ ფიქსირდება.  2017 წელს მარნეულის მერიასა და საკრებულოს, საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების მიმართულებით 31% ჰქონდა, 2019 წელს – 18%, ხოლო 2021 წელს – 20%.

რაც ნიშნავს, იმას, რომ გასული წლების მანძილზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის მაჩვენებელი ჯამში 11%-ით გაუარესდა.

ამრიგად, 2021 წლის თვითმმართველობის ინდექსზე დაყრდნობით  შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთავის, გარდაბნისა და მარნეულის მოსახლეობას საჯარო ინფორმაცია სრულფასოვნად არ მიეწოდება და მუნიციპალიტეტები, ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების ნაწილში სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგანან.

 

ნინია ზოდელავა

მასალა შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის მედია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

 

 

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

 

 

 

 

 

 

Related Posts

მეორე ქესალო – „ ჩვენ ფაქტობრივად ვეღარ ვეწევით სოფლის მეურნეობას“

სოფელი მეორე ქესალო საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან სიახლოვეს მდებარეობს. დასახლება საგრძნობლად შესამჩნევი უსწორმასწორო რელიეფით გამოირჩევა. სოფელი ცნობილია, თავისი მწვანე გუმბათიანი მეჩეთით, რომელიც...

43 წლის ფატიმა შაიბაზოვა დახმარებას ითხოვს

რუსთავში, ინტერნატების დასახლების ყოფილი პოლიკლინიკის შენობაში 43 წლის ფატიმა შაიბაზოვა ცხოვრობს. ის ამბობს, რომ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლია. შაიბაზოვას საცხოვრებელი ,,ბინა”  3კვ.მეტრია....

ცრუ მედია ორგანიზაციები, ანონიმური გვერდები, პოლიტიკური პარტიების დისკრედიტაცია – სოციალური მედიის უახლესი მონიტორინგი/sosial medianın son dövrə olan monitorinqi

ორგანიზაციამ „სამართლიანი არჩევნები“ საზოგადოებას სოციალური მედიის მონიტორინგის შედეგები გააცნო. დოკუმენტი ანგარიშის სახითაა მომზადებული და მოიცავს საქართველოში სოციალური მედიის სივრცეში 2020...

ჭერიდან მუდმივად ცვივა რაღაცეები, წვიმიან ამინდში კი სამუშაო არეალი სველდება – რუსთავის საწარმოებში დასაქმებული ქალები

ქალსა და მამაკაცს შორის არათანაბარი ანაზღაურება, თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში, ერთ-ერთი საკითხია, რომელზეც არამხოლოდ დასაქმებულები, სტატისტიკაც საუბრობს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული...

რძის გადამამუშავებელ საწარმოში „წინწყაროს საკვირაო სკოლის“ მონაწილეებს უმასპინძლეს

ორგანიზაცია „ქვემო ქართლის მედია“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში ახორციელებს პროექტს: სოფელ წინწყაროს ადგილობრივი ბიზნესი, თვითმმართველობა და სამოქალაქო საზოგადოება ეკომიგრანტი, კოდორიდან დევნილი და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისთვის – ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა საკვირაო სკოლა წინწყაროში.  პროექტის მიზანია გაზარდოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობა სოფელ წინწყაროს...

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების მიხედვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეფასება 13%-ია. ინდექსი შეისწავლის, როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ, ისე წარმომადგენლობით ორგანოს გამჭვირვალობას...

სახელმწიფომ აქტიური პოლიტიკა უნდა გაატაროს სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით – სახალხო დამცველი

16 და 17 მაისს, დმანისში ადგილობრივ მოსახლეობას შორის ძალადობრივ ინციდენტებს, შეფასებებითა და რეკომენდაციებით სახალხო დამცველი გამოეხმაურა. ქვეყნის მთავარი უფლებადამცველი აცხადებს,...

დმანისი – ქვემო ოროზმანის პრობლემები [ვიდეო]

დმანისის რაიონ სოფელ ქვემო ოროზმანში ბუნებრივი აირის, სატრანსპორტი გზის და სასმელი წყლის პრობლემაზე საუბრობენ. სოფლის მოსახლეობის თქმით, მათთვის პრობლემას საძოვრებიც...

რუსთავი – არჩევნების პირველი ტურის შედეგი

რუსთავის საარჩევნო უბნების შედეგები სრულად დაითვალეს. ამომრჩევლებმა, რომელთაც ხმა ქალაქის 88 საარჩევნო უბანში მისცეს, რუსთავის საკრებულო ამგვარად დააკომპლექტეს: “ნაციონალურ მოძრაობას“...

ინდექსის თანახმად გარდაბნის მერიას გამჭვირვალობაში თავისი მუნიციპალიტეტის საკრებულო სჯობნის

ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთ-ერთი ყველაზე  მნიშვნელოვანი ვალდებულება, მოსახლეობასთან  აქტიური კომუნიკაცია და მათი ინფორმირებაა.  ადგილობრივი ხელისუფლება ანგარიშვალდებულია მოსახლეობას ჰქონდეს პასუხი ყველა კითხვაზე....

თვითმმართველობების სოციალური პოლიტიკა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მაგალითზე

ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამები წარმოადგენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას. როგორ ხდება ამ პროგრამების შემუშავება? რომელი უწყება...

ახალი კუმისი – სოფელი გზის, სასმელი წყლის, ბუნებრივი აირის და ტრანსპორტის გარეშე

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალ კუმისში, რომელიც ამავე სახელწოდების ტბის მეზობლადაა – მოასფალტებული საავტომობილო გზა არ მიდის. სოფელში მისასვლელად გრუნტის გზას,...

ქვემო ქართლის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ფინანსების მართვასთან დაკავშირებით დამხმარე რესურსები გააცნეს

მარნეულში გაიმართა  „სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი“-ს მიერ მომზადებული ორი მნიშვნელოვანი ფინანსური სახელმძღვანელოს – საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საგადასახადო გარემოს კვლევის შედეგების და  საზოგადოებრივი...

თეთრიწყაროში შშმ ბავშვებისთვის დღის ცენტრის შექმნის საჭიროებაზე საუბრობენ

პროფესიით იურისტი, ბელა გაზდელიანი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში ცხოვრობს. ბელა თეთრიწყაროს სკოლაში მანდატურად მუშაობს. გავლილი აქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებთან...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *