25.05.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

რის ფასად დაუჯდება რუსთავს და სოფელ თაზაქენდს “რუსთავის ფოლადის” ახალი გეგმები (ვიდეო)

სულ მინდოდა პირადად მენახა ის ადამიანები, რომლებიც ისედაც მენდელეევის ფორმულად ქცეულ რუსთავის ჰაერს, კიდევ მეტად აბინძურებენ, ან გასცემენ ნებართვებს და ხელს უწყობენ ამ პროცესს.

ამაზე მეტად, რომ მინდოდა ის ოცნებები არ ამიხდა, მაგრამ ეს კი ბატონო!

8 დეკემბერს, მთელი 14 ადამიანი დავესწრებოდით საჯარო ონლაინ განხილვას, სადაც  „რუსთავის ფოლადმა“ არასახიფათო ნარჩენების აღდგენის საწარმოს, წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქროს, ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა გამართა. საქმე, არსებული საამქროს, გაფართოებას ეხება. ეს ობიექტი  ახლა რუსთავთან ახლოს მდებარე სოფელ თაზაქენდის მეზობლადაა. ჩემი აზრით, ამასთან დაკავშირებით, ცალკე სამძიმრის წერილია სოფელ თაზაქენდში გასაგზავნი.

საწარმომ, ეს განხილვის პროცესი მისი დაქირავებული კომპანიის, შპს „გამა კონსალტინგის“ დახმარებით წარმართა. ანუ ნარჩენების მართვის გეგმა, საწარმოს ამ კომპანიამ მოუმზადა. ამაში განსაკუთრებული არაფერია, თუ რა თქმა უნდა, საქმეს კომპანია არა დამკვეთის ინტერესების მიხედვით, არამედ გარემოს დაცვის სარკმლიდან შეხედავს. ჩემი პირადი, ძალიან სუბიექტური აზრით, ჩვენ არ გაგვიმართლა! ვფიქრობ, „გამა კონსალტინგს“ ამ სარკმლის ძებნისთვის თავი არ შეუწუხებია.

ძალიან მიჭირს ამ მასალის ისე მომზადება, როგორც საჭიროა მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტებით. ანუ ამან ის თქვა, იმან კიდე ეს და მორჩა  – აბა კარგად იყავით! ამჯერად, ასე ვერ დავწერ, მაგრამ არც შეცდომაში შეგიყვანთ, ყველაფერი რაც ჩემი შეფასება იქნება და არა ფაქტი, ვიტყვი რომ ჩემი აზრია და თან არც ისე მოკრძალებული.

ახლა, რაშია საქმე?

შპს „რუსთავის ფოლადი“-ს  არასახიფათო ნარჩენების აღდგენა, წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქროს, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში ვკითხულობთ:

„ შპს „რუსთავის ფოლადი“ ფოლადსადნობ საამქროში დაგეგმილი ახალი 35 ტ/სთ წარმადობის ფოლადსადნობი ღუმელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, მეტალურგიულ საწარმოში ადგილი ექნება ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად წარმოქმნილი წიდების რაოდენობის გაზრდას. ამასთან, არსებული წიდასაყარის ტერიტორიაზე დაგეგმილია არა მხოლოდ შპს ,,რუსთავის ფოლადის’’ მეტალურგიული საწარმოს ნარჩენების, არამედ, სხვა იურიდიული პირების საწარმოებში წარმოქმნილი ანალოგიური საწარმოების ნარჩენების (წიდები, ხენჯი, მტვერდამჭერი სისტემებიდან მიღებული მტვერი) და სამშენებლო ნარჩენების მიღებაგანთავსება, რომელიც დამუშავდება წიდასაყარზე არსებულ და დაგეგმილ სამსხვრევდამხარისხებელ დანადგარებზე. დაგეგმილი საქმიანობა არ ითვალისწინებს წიდასაყარზე მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების ცვლილებას და ადგილი ექნება, საწარმოშო დამუშავების მიზნით შემოტანილი ნარჩენების რაოდენობის გაზრდას. საწარმოში, დღე-ღამეში შემოტანილი ნარჩენების რაოდენობა შეადგებს დაახლოებით 800 ტ/დღღ. ამასთანავე ახალი დამხარსხებელი დანადგარის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გაიზრდება გადამშავებული წიდის რაოდენობა და დღეს არსებული 4000 ტ/დღღ-ის ნაცვლად იქნება 8000 ტ/დღღ.“

ეს დოკუმენტი შპს „გამა კონსალტინგმა“ მოუმზადა კომპანიას. შპს-ს წარმომადგენელი და როგორც მივხვდი ანგარიშის ავტორი, თამარ ნასუაშვილი – საჯარო განხილვის დროს, აცხადებდა რომ ამ გაზრდილი მონაცმების მიუხედავად, არც ჰაერი დაბინძურდებოდა და ობიექტთან სიახლოვეს მცხოვრებ სოფელ თაზაქენდის მოსახლეობასაც,  ხმაური არ შეაწუხებდა. უფრო კონკრეტულად, რომ ვთქვა, ქალბატონი თამარი გვიხსნიდა, რომ ჰაერში ემისების გაფრქვევა და ხმაურიც, არ გასცდებოდა დასაშვებ ზღვარს.

აქვე, მინდა ვთქვა, რომ გარემოს დაცვით ახალ კანონს, საშველი რომ არ დაადგეს და არ მიიღეს, იმ კანონშემოქმედებს, მოვიკითხავ „დიდი სიყვარულით.“

ვაგრძელებთ თხრობას.

ამ ონლაინ შეხვედრას, ესწრებოდნენ როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა, სამოქალაქო აქტივისტები, ცნობილი მებრძოლები ჯგუფიდან „გავიგუდეთ“, ასევე გარემოსდამცველი ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა“ და „რუსთავის ფოლადის“ ეკონომიკური უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ვასილ ოთარაშვილი.

აქ, უნდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვასილი, როგორც გვითხრა ბაკურიანიდან მოემართებოდა, ამიტომ შიგადაშიგ მოძრავი ავტომობილად გვერთვებდა. მაგრამ ეგ აქ რა მოსატანია.

კარგით, ვერაფრით ვერევი ბრაზს, მაგრამ ვუბრუნდები ამ საჯარო განხილვას. აქ ცოტა კი მრცხვენია სიტყვა საჯაროს, რომ ვამბობ, მაგრამ ყველაფერი ჩვენი “საუკეთესო” კანონების სრული დაცვით წარიმართა და აბა, მე რა ქნა?!

შეხვედრაზე, რამდენიმე საინტერესო მომენტი ვიხილეთ. საწარმოს წარმომადგენელი ვასილ ოთარაშვილი ცდილობდა მსმენელების დარწმუნებას, რომ რუსთავის ჰაერი მეტ-წილად არა საწარმოების, არამედ თბილისიდან წამოსილი ავტობილების და სხვა დამაბინძურებლების შედეგად ზიანდება. როდესაც კონკრეტული კვლევები სთხოვეს, განაცხადა, რომ ეს ტელევიზიით მოისმინა, არსებობს შესაბამისი კვლევებიც, მაგრამ ახლა აბა როგორ მოგვაწვდის?!

ვუბრუნდებით შეხვედრის სხვა მონაწილეებს.

„მწვანე ალტერნატივა“ კი როგორც გავიგეთ, რამდენიმე დღის წინ, სტუმრობდა სოფელ თაზაქენდს, რომელსაც სხვა საწარმოებიც აწუხებენ და შეხვედრაზე კითხულობდა, რა სასწაული ძალით ხდება ის, რომ ანგარიშის თანახმად, არ იზრდება არსებითად არც ემისიები და არც ხმაური, როდესაც ერთი თაზაქანდში გარემოს დაცვითი კუთხით, ისედაც რთული ვითარებაა და მეორე, “რუსთავის ფოლადის” ადგილზე არსებული საამქრო ფართოვდება და ზრდის გადასამუშავებელი მასალის მოცულობას?! ორგანიზაციამ და „გავიგუდეს“ წარმომადგენელმა თინათინ მაღედანმა ასევე იკითხეს, ანგარისში რომ გიწერიათ გამწვანება-ო, მაინც რამდენი ხე დაირგვება, რატომ არ მიუთითეთ-ო.

მოკლედ, ჩემი სუბიექტური აზრით, როგორც „რუსთავის ფოლადი“, ასევე შპს „გამა კონსალტინგი“ სარგებლობენ იმით, რომ ჩვენ არც ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისთვის საკმარისი სადგურები გვაქვს და არც ადეკვატური კანონმდებლობა. შესაბამისად, როდესაც გადაწყვეტილეება მისაღები არავის აინტერესებს ის რეალური სურათი, რომელსაც ჩვენ საკუთარი თვალით, ყოველდღე ვხედავთ.

გიზიარებთ, შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერებს. აქვე, ბოდიშს გიხდით მათი მსგავსი ფორმით წარმოდგენისთვის.

[ეკრანის ჩამწერმა პროგრამამ გვიღალატა, ამიტომ როგორც შევძელით ისე გადავიღეთ]

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია “ქვემო ქართლის მედია” და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

ფოტოს წყარო: კადრი, შპს “გამა კონსალტინგი”-ს პრეზენტაციიდან.

მანონ ბოკუჩავა

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, ვებ-გვერდის მითითებით

Related Posts

ეკონომიკური ძალადობა ქალებზე

ორგანიზაცია “საფარმა“ კვლევის ფარგლებში შეისწავლა ეკონომიკური ძალადობის ფორმები და მისი შედეგები. კვლევის თანახმად ეკონომიკური ძალადობა სერიოზულად აზიანებს ქალის ფიზიკურ და...

სოფლად მცხოვრები ქალების დღე

15 ოქტომბერს სოფლად მცხოვრები ქალების დღე აღინიშნება. საქართველოში ისე როგორც მთელს მსოფლიოში, სოფლად მცხოვრები ქალები ერთდროულად ითავსებენ რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს როლს...

„ ქვეყნის კანონები სხვაა, მათ კი თავიანთი კანონები აქვთ“ – სამუშაო პირობებზე “რუსთავის ფოლადში”

ქვეყანაში, სადაც უმუშევრობა პრობლემების სათავეშია, ხშირად, გვავიწყდება ვწეროთ იმაზე თუ რა პირობებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებმაც მოახერხეს სამსახურების პოვნა. აქვთ, თუ...

50 კილოიან ტომრებს ვეზიდები – ქალები ბოლნისის სურსათის ბაზრიდან

ბოლნისის სურსათის ბაზარში მყიდველზე მეტი მოვაჭრეა. კითხვაზე რა სირთულეები ხვდებათ ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს, ყველანი ქალბატონ მაგულისთან გვამისამართებენ. ქალბატონი მაგული,...

პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების თავისუფლება – რეალური თვითმმართველობისთვის

QvemoQartli.ge-ე აგრძელებს მუშაობას საჯარო მმართველობის რეფორმის მიმდინარეობის  შესასწავლად. დღეის მდგომარეობით არსებობს რეფორმისმხოლოდ გასული წლების, 2019-2020 წლების, სამოქმედო გეგმა. შესაბამისად,ყურადღებასაც მის...

ჭერიდან მუდმივად ცვივა რაღაცეები, წვიმიან ამინდში კი სამუშაო არეალი სველდება – რუსთავის საწარმოებში დასაქმებული ქალები

ქალსა და მამაკაცს შორის არათანაბარი ანაზღაურება, თანაბარი სამუშაოს შესრულების შემთხვევაში, ერთ-ერთი საკითხია, რომელზეც არამხოლოდ დასაქმებულები, სტატისტიკაც საუბრობს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული...

სამოქალაქო სექტორი თვითმმართველობაში ჩართულობის „ფასადური მექანიზმის“ გარდაქმნისთვის

ორგანიზაცია  „საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია“ (ACSDG) თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში ახორციელებს პროექტს „ჩემი ხელის უფლება.“ ინიციატივის ერთ-ერთი ამოცანა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს,...

28 ნოემბრიდან ძალაში ახალი შეზღუდვები შედის

საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, 28 ნოემბრიდან  31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება: 21:00 საათიდან 05:00 საათამდე პირთა გადაადგილება როგორც ქვეითად, ისე...

კორპორაციული პასუხისმგებლობა ქვეყანაში, სადაც ადამიანი არ არის მთავარი ღირებულება

შვიდ ოქროს წესს მოიცავს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და ეს წესები, დაცვის შემთხვევაში, ვფიქრობ, ნამდვილ ოქროზე ძვირფასია: ბიზნესის ეთიკურად წარმოება; ადამიანის...

თელეთი – მუნიციპალური ტრანსპორტის და სასმელი წყლის მოლოდინში/Teleti – bələdiyyə nəqliyyatı və içməli su gözləntisində

2014 წლის აღწერით, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო თელეთში 890 ადამიანი ცხოვრობს.  ამ სოფელშიც, ისევე, როგორც ქვეყნის არა ერთ დასახლებაში,  სიკვდილიანობის...

მაჟორიტარობის კანდიდატი: „ოცნების“ წარმომადგენელი მეზობლებს საარჩევნო უბანზე, მხოლოდ, გასაუბრების შემდეგ უშვებს

„ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ლია მაისურაძე, ამომრჩევლებზე ზეწოლაზე საუბრობს. აცხადებს, რომ „ოცნების“ აგიტატორები დღეს, მთელი დღის მანძილზე,...

რუსთავის თვითმმართველობამ პირობა შეასრულა

7 თებერვალს ვწერდით. რომ რუსთავის თვითმმართველობა საკრებულოს სხდომის თარიღს თავის ოფიციალურ საიტზე არ აქვეყნებს. რის გამოც სხდომებზე დასწრება ადგილობრივი ჟურნალისტების...

რუსთავის მერობის კანდიდატი: „ამომრჩევლებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხდება“

„ევროპული საქართველოს“ რუსთავის მერობის კანდიდატი ნინო იმედაშვილი აცხადებს, რომ დღეს, მთელი დღის მანძილზე, რუსთავის სხვადასხვა საარჩევნო უბნებთან,  ამომრჩევლებზე ზეწოლა ხდებოდა....

უფლებადამცველები ცესკოსთან ძალოვანი უწყებების ქმედებებზე

8 ნოემბერს ოპოზიციამ პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გამართა, რომელზეც მთავრობას მოსთხოვა ხელახალი არჩევნების დანიშნვა, ცესკოს თავმჯდომარის გადადგომა და პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. მოთხოვნების...

თეთრიწყაროს „ოცნების“ მერობის კანდიდატი და საარჩევნო უბნის თავმჯდომარე 2 000-2 000 ლარით დააჯარიმეს

27 სექტემბერს, თეთრიწყაროს რაიონულმა სასამართლომ დააკმაყოფილა „ადამიანის უფლებათა ცენტრი“-ს საჩივარი და „ქართული ოცნების“ თეთრიწყაროს მერობის კანდიდატი, 23-ე საუბნო საარჩევნო კომისიის...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *