01.10.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

რის ფასად დაუჯდება რუსთავს და სოფელ თაზაქენდს “რუსთავის ფოლადის” ახალი გეგმები (ვიდეო)

სულ მინდოდა პირადად მენახა ის ადამიანები, რომლებიც ისედაც მენდელეევის ფორმულად ქცეულ რუსთავის ჰაერს, კიდევ მეტად აბინძურებენ, ან გასცემენ ნებართვებს და ხელს უწყობენ ამ პროცესს.

ამაზე მეტად, რომ მინდოდა ის ოცნებები არ ამიხდა, მაგრამ ეს კი ბატონო!

8 დეკემბერს, მთელი 14 ადამიანი დავესწრებოდით საჯარო ონლაინ განხილვას, სადაც  „რუსთავის ფოლადმა“ არასახიფათო ნარჩენების აღდგენის საწარმოს, წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქროს, ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვა გამართა. საქმე, არსებული საამქროს, გაფართოებას ეხება. ეს ობიექტი  ახლა რუსთავთან ახლოს მდებარე სოფელ თაზაქენდის მეზობლადაა. ჩემი აზრით, ამასთან დაკავშირებით, ცალკე სამძიმრის წერილია სოფელ თაზაქენდში გასაგზავნი.

საწარმომ, ეს განხილვის პროცესი მისი დაქირავებული კომპანიის, შპს „გამა კონსალტინგის“ დახმარებით წარმართა. ანუ ნარჩენების მართვის გეგმა, საწარმოს ამ კომპანიამ მოუმზადა. ამაში განსაკუთრებული არაფერია, თუ რა თქმა უნდა, საქმეს კომპანია არა დამკვეთის ინტერესების მიხედვით, არამედ გარემოს დაცვის სარკმლიდან შეხედავს. ჩემი პირადი, ძალიან სუბიექტური აზრით, ჩვენ არ გაგვიმართლა! ვფიქრობ, „გამა კონსალტინგს“ ამ სარკმლის ძებნისთვის თავი არ შეუწუხებია.

ძალიან მიჭირს ამ მასალის ისე მომზადება, როგორც საჭიროა მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტებით. ანუ ამან ის თქვა, იმან კიდე ეს და მორჩა  – აბა კარგად იყავით! ამჯერად, ასე ვერ დავწერ, მაგრამ არც შეცდომაში შეგიყვანთ, ყველაფერი რაც ჩემი შეფასება იქნება და არა ფაქტი, ვიტყვი რომ ჩემი აზრია და თან არც ისე მოკრძალებული.

ახლა, რაშია საქმე?

შპს „რუსთავის ფოლადი“-ს  არასახიფათო ნარჩენების აღდგენა, წიდისა და ჯართის გადამამუშავებელი საამქროს, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში ვკითხულობთ:

„ შპს „რუსთავის ფოლადი“ ფოლადსადნობ საამქროში დაგეგმილი ახალი 35 ტ/სთ წარმადობის ფოლადსადნობი ღუმელის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ, მეტალურგიულ საწარმოში ადგილი ექნება ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად წარმოქმნილი წიდების რაოდენობის გაზრდას. ამასთან, არსებული წიდასაყარის ტერიტორიაზე დაგეგმილია არა მხოლოდ შპს ,,რუსთავის ფოლადის’’ მეტალურგიული საწარმოს ნარჩენების, არამედ, სხვა იურიდიული პირების საწარმოებში წარმოქმნილი ანალოგიური საწარმოების ნარჩენების (წიდები, ხენჯი, მტვერდამჭერი სისტემებიდან მიღებული მტვერი) და სამშენებლო ნარჩენების მიღებაგანთავსება, რომელიც დამუშავდება წიდასაყარზე არსებულ და დაგეგმილ სამსხვრევდამხარისხებელ დანადგარებზე. დაგეგმილი საქმიანობა არ ითვალისწინებს წიდასაყარზე მიმდინარე ტექნოლოგიური პროცესების ცვლილებას და ადგილი ექნება, საწარმოშო დამუშავების მიზნით შემოტანილი ნარჩენების რაოდენობის გაზრდას. საწარმოში, დღე-ღამეში შემოტანილი ნარჩენების რაოდენობა შეადგებს დაახლოებით 800 ტ/დღღ. ამასთანავე ახალი დამხარსხებელი დანადგარის ამოქმედებასთან დაკავშირებით გაიზრდება გადამშავებული წიდის რაოდენობა და დღეს არსებული 4000 ტ/დღღ-ის ნაცვლად იქნება 8000 ტ/დღღ.“

ეს დოკუმენტი შპს „გამა კონსალტინგმა“ მოუმზადა კომპანიას. შპს-ს წარმომადგენელი და როგორც მივხვდი ანგარიშის ავტორი, თამარ ნასუაშვილი – საჯარო განხილვის დროს, აცხადებდა რომ ამ გაზრდილი მონაცმების მიუხედავად, არც ჰაერი დაბინძურდებოდა და ობიექტთან სიახლოვეს მცხოვრებ სოფელ თაზაქენდის მოსახლეობასაც,  ხმაური არ შეაწუხებდა. უფრო კონკრეტულად, რომ ვთქვა, ქალბატონი თამარი გვიხსნიდა, რომ ჰაერში ემისების გაფრქვევა და ხმაურიც, არ გასცდებოდა დასაშვებ ზღვარს.

აქვე, მინდა ვთქვა, რომ გარემოს დაცვით ახალ კანონს, საშველი რომ არ დაადგეს და არ მიიღეს, იმ კანონშემოქმედებს, მოვიკითხავ „დიდი სიყვარულით.“

ვაგრძელებთ თხრობას.

ამ ონლაინ შეხვედრას, ესწრებოდნენ როგორც სამინისტროს წარმომადგენლები, ასევე რუსთავის მერი ირაკლი ტაბაღუა, სამოქალაქო აქტივისტები, ცნობილი მებრძოლები ჯგუფიდან „გავიგუდეთ“, ასევე გარემოსდამცველი ორგანიზაცია „მწვანე ალტერნატივა“ და „რუსთავის ფოლადის“ ეკონომიკური უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ვასილ ოთარაშვილი.

აქ, უნდა აღვნიშნო, რომ ბატონი ვასილი, როგორც გვითხრა ბაკურიანიდან მოემართებოდა, ამიტომ შიგადაშიგ მოძრავი ავტომობილად გვერთვებდა. მაგრამ ეგ აქ რა მოსატანია.

კარგით, ვერაფრით ვერევი ბრაზს, მაგრამ ვუბრუნდები ამ საჯარო განხილვას. აქ ცოტა კი მრცხვენია სიტყვა საჯაროს, რომ ვამბობ, მაგრამ ყველაფერი ჩვენი “საუკეთესო” კანონების სრული დაცვით წარიმართა და აბა, მე რა ქნა?!

შეხვედრაზე, რამდენიმე საინტერესო მომენტი ვიხილეთ. საწარმოს წარმომადგენელი ვასილ ოთარაშვილი ცდილობდა მსმენელების დარწმუნებას, რომ რუსთავის ჰაერი მეტ-წილად არა საწარმოების, არამედ თბილისიდან წამოსილი ავტობილების და სხვა დამაბინძურებლების შედეგად ზიანდება. როდესაც კონკრეტული კვლევები სთხოვეს, განაცხადა, რომ ეს ტელევიზიით მოისმინა, არსებობს შესაბამისი კვლევებიც, მაგრამ ახლა აბა როგორ მოგვაწვდის?!

ვუბრუნდებით შეხვედრის სხვა მონაწილეებს.

„მწვანე ალტერნატივა“ კი როგორც გავიგეთ, რამდენიმე დღის წინ, სტუმრობდა სოფელ თაზაქენდს, რომელსაც სხვა საწარმოებიც აწუხებენ და შეხვედრაზე კითხულობდა, რა სასწაული ძალით ხდება ის, რომ ანგარიშის თანახმად, არ იზრდება არსებითად არც ემისიები და არც ხმაური, როდესაც ერთი თაზაქანდში გარემოს დაცვითი კუთხით, ისედაც რთული ვითარებაა და მეორე, “რუსთავის ფოლადის” ადგილზე არსებული საამქრო ფართოვდება და ზრდის გადასამუშავებელი მასალის მოცულობას?! ორგანიზაციამ და „გავიგუდეს“ წარმომადგენელმა თინათინ მაღედანმა ასევე იკითხეს, ანგარისში რომ გიწერიათ გამწვანება-ო, მაინც რამდენი ხე დაირგვება, რატომ არ მიუთითეთ-ო.

მოკლედ, ჩემი სუბიექტური აზრით, როგორც „რუსთავის ფოლადი“, ასევე შპს „გამა კონსალტინგი“ სარგებლობენ იმით, რომ ჩვენ არც ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისთვის საკმარისი სადგურები გვაქვს და არც ადეკვატური კანონმდებლობა. შესაბამისად, როდესაც გადაწყვეტილეება მისაღები არავის აინტერესებს ის რეალური სურათი, რომელსაც ჩვენ საკუთარი თვალით, ყოველდღე ვხედავთ.

გიზიარებთ, შეხვედრის ვიდეო ჩანაწერებს. აქვე, ბოდიშს გიხდით მათი მსგავსი ფორმით წარმოდგენისთვის.

[ეკრანის ჩამწერმა პროგრამამ გვიღალატა, ამიტომ როგორც შევძელით ისე გადავიღეთ]

ეს პუბლიკაცია შექმნილია ევროკავშირის მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია “ქვემო ქართლის მედია” და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირის შეხედულებებს.

ფოტოს წყარო: კადრი, შპს “გამა კონსალტინგი”-ს პრეზენტაციიდან.

მანონ ბოკუჩავა

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, ვებ-გვერდის მითითებით

Related Posts

აუდიტი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი სათანადოდ არ აკონტროლებს საწვავის ხარჯვის მიზნობრიობას

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2019-2020 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი. შედეგები, მიმდინარე წელს, გამოქვეყნდა და მათ თანახმად:   ფინანსური...

“რეგისტრატორები ამომრჩევლების აღიცხვას აწარმოებენ” – საჩივრები მე-16 და მე-17 საარჩევნო უბნებზე

რუსთავის მე-16 და მე-17 საარჩევნო უბნებზე საჩივრები ორგანიზაცია “სამოქალაქო პლატფორმა 20-20”- ის წარმომადგენლებმა დაწერეს. საჩივრების თანახმად, რეგისტრატორები ცალკე ფურცლებზე ინიშნავენ...

რუსთაველების ნაწილი არ ადასტურებს „ოცნების“ მიერ ნობათის დარიგებას, თუმცა ელის

პარტია „პროგრესული საქართველოს“ თავმჯდომარემ ალექსანდრე კობაიძემ, 27 აგვისტოს სოციალური ქსელის facebook-ის, პირად გვერდზე აღნიშნული ფოტო, შემდეგი ტექსტით გაავრცელა: „  რუსთავში...

თხილის წარმოების მხარდაჭერა საქართველოში

Nuts.ge ერთერთი ყველაზე მსხვილი თხილის მწარმოებელი კომპანიაა საქართველოში, რომელსაც ადგილობრივად წარმოებული თხილი, სხვადასხვა სახეობის პროდუქტად, მსოფლიოს მასშტაბით გააქვს ექსპორტზე. კომპანია...

“დილის 4 საათზე ვდგები და სამსახურში მოვდივარ” —ცხოვრება და დასაქმება ხურვალეთში

თეა ადიკაშვილსა და დარეჯან ცირამუას თბილისიდან 28 კილომეტრში, ნატახტარში შევხვდით, ისინი აქ ფუდ ალიანსის საწარმოში მუშაობენ. თეა სოფელ ხურვალეთის მკვიდრია,...

ქალები და მობილობა

კვლევა სახელწოდებით „ქალები და მობილობა – ქალთა ყოველდღიური გადაადგილების ასპექტები“ განხორციელდა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ, რეგიონალური პროგრამის „მდგრადი ურბანული...

გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების ხარისხით ლიდერი მუნიციპალიტეტი

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის ამ დროისთვის არსებული ბოლო ანგარიშის თანახმად (2021 წელი) ქვეყნის მასშტაბით გამჭვირვალობით და ანგარიშვალდებულით ლიდერი მუნიციპალიტეტი ფოთია. ინფორმაციის...

ვახტანგისში, მოსახლეობის ნაწილს, კორონავირუსის არსებობის არ სჯერა / Vaxtanqisidə əhalinin bir qismi koronavirusun varlığına inanmır

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ვახტანგისი – განსაკუთრებული ტერიტორიული მდებარეობით გამოირჩევა. ვახტანგისთან საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი გადის. თემში 500-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მათი ძირითადი შემოსავლის...

გუგუთი – ხელისუფლებისგან მივიწყებული საზღვრისპირა სოფელი / Ququti – hakimiyyətin unutduğu sərhədyanı kənd

დმანისის ნაქალაქარს რომ გასცდები, დაახლოებით ოციოდე კილომეტრში ბოლო სოფელია – გუგუთი. იქით უკვე სასაზღვრო გამშვები პუნქტია და სომხეთი იწყება.  ლოქის...

აუქციონის გარეშე ჩატარებული ტენდერის ხიბლი

რუსთავის მერიამ საახალწლო ღონისძიებებზე 208 000 ლარი დახარჯა. მან საჭირო საქონელი და მომსახურება აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერით შეისყიდა. ტენდერში ორი კომპანია მონაწილეობდა: შპს „ახალგაზრდობის საერთაშორისო ცენტრი“ და შპს „ჯეოტურისტ+“.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების მიხედვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეფასება 13%-ია. ინდექსი შეისწავლის, როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ, ისე წარმომადგენლობით ორგანოს გამჭვირვალობას...

„შენ გაჰყვები გადასატან ყუთს, ყავასაც მომიდუღებ“ – დაპირისპირების შესახებ რუსთავის მე-17 საარჩევნო უბანზე (ვიდეო)

8 სექტემბერს, რუსთავის #20 საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე, კომისიის წევრმა პარტია „ევროპული საქართველოდან“ ეკატერინე ისახანაშვილმა, მე-17 საარჩევნო უბანზე, მისი ინფორმაციით,...

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის კუთხით ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტების შედეგი გაუარესდა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის 2021 წლის შეფასების მიხედვით, მუნიციპალიტეტების ელექტრონული მმართველობის საშუალო მაჩვენებელი 32%-ია, რაც ზუსტად იმეორებს 2019 წლის შეფასების მაჩვენებელს...

“300-ზე მეტი საჩივრის უდიდესი უმრავლესობა დაუშვებლად ან უსაფუძვლოდ ცნეს, ბევრი მათგანი შესაბამისად არც განხილულა” – ეუთო [Material Azərbaycan dilində əlçatandır]

ეუთოს საერთაშორისო საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიამ, საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგის ძირითადი მიგნებები გამოაქვეყნა. ანგარისში ცალსახად უარყოფით მოვლენად არის შეფასებული, კენჭისყრის დღეს,  საჩივრების...

შეთანხმება – გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერებისთვის

საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის წევრი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელმა პირებმა, გენდერული თანასწორობისა და ქალთა გაძლიერების მხარდასაჭერად, ერთობლივ განცხადებას მოაწერეს ხელი. განცხადებაში,...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *