გაიგე რამდენად სწორ ინფორმაციას ფლობ ახალი კორონავირუსის შესახებ?/Yeni koronavirus barədə nə dərəcədə düzgün məlumata sahib olduğunu öyrən?/Պարզիր, որքանով են ճիշտ քո տեղեկությունները կորոնավիրուսի մասին


გადადით ბმულზე და შეამოწმეთ COVID-19-თან დაკავშირებით თქვენი ცოდნა

https://quiz.tryinteract.com/#/5f2343edc972cf0014a1be60

https://quiz.tryinteract.com/#/5f23683ac972cf0014a1bf30

https://quiz.tryinteract.com/#/5f23600e8f0a6400143f9c58