01.02.2023 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების მიხედვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეფასება 13%-ია. ინდექსი შეისწავლის, როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ, ისე წარმომადგენლობით ორგანოს გამჭვირვალობას და მოქალაქეების მიმართ ანგარიშვალდებულების ხარისხს.

თვითმმართველობის ინდექსის ბოლო ანგარიშის თანახმად, ბოლნისის მერია 14%-ით, ხოლო საკრებულო 12%-ით ფასდება.

ინდექსი 101 კრიტერიუმს მოიცავს, რომელსაც სამი თემატური ბლოკი აერთიანებს.  ბოლო ანგარიშიდან ვიგებთ, რომ  ბოლნისის მერიის შეფასება ბლოკების მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება:

  1. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება – 15%;
  2. ელექტრონული მმართველობის – 22%;
  3. მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება – 0%;

აღსანიშნავია, რომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის იმ ბლოკში, სადაც გაერთიანებულია ისეთი კრიტერიუმები, რაც მერიის საქმიანობის ანგარიშების წარდგენას და მუნიციპალიტეტის მართვაში, მოქალაქეთა ჩართულობას  უზრუნველყოფენ.

გარდა ამისა, ყველაზე დაბალი შეფასებებია შემდეგ ქვე-ბლოკებში:ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ – 0%; ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ – 0%; ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ – 0%; ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ – 0%;

დაბალი შეფასებებისა და არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად, ბოლნისმა პროექტის ფარგლებში – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესება – რეგიონული მედია და სამოქალაქო სექტორი თვითმმართველობის საუკეთესო პრაქტიკისთვის“ – მუშაობა უკვე დაიწყო.

პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებისგან. ჯგუფის წევრები მუშაობენ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების გაუმჯობესების და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვისთვის. მათ სამუშაო პროცესში კონსულტირებას უწევს ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, მერაბ ცინდელიანი.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე და ამავე დროს სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვალენტინა ნავერიანი აღნიშნავს, რომ მათი პრიორიტეტი სწორედ გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებაა.

„ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიზანია, იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი კი საშუალებას გვაძლევს მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმი მეტად დავხვეწოთ და მერიის მიერ შემუშავებული სერვისები ჩვენს მოქალაქეებს ეფექტური გზებით მივაწოდოთ.

პროექტის ფარგლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, უკვე შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანდა მერიის სამსახურებისა და განყოფილებების ხელმძღვანელი პირები. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამ აქტიურად დაიწყო მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება და მასზე ყველა საჭირო ინფორმაციის განთავსება. ვებგვერდზე  უკვე შესაძლებელია საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვა. ასევე „საჯარო ინფორმაციის“ ველში დაემატა ინფორმაცია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და გამოცხადებული ტენდერების შესახებ. ვებგვერდზე მოქალაქეებს ასევე საშუალება აქვთ მერიაში არსებული ვაკანსიებისა და კონკურსების შესახებაც მიიღონ ინფორმაცია, მერიის სტრუქტურას დეტალურად გაეცნონ.

აღსანიშნავია, რომ საიტზე ასევე პერიოდულად განთავსდება  საჯარო ინფორმაციის რეესტრი და მოკლე ვადებში ვებგვერდზე სრულყოფილად გამოქვეყნდება  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტებიც“ – განმარტავს  ვალენტინა ნავერიანი.

ნავერიანი ასევე საუბრობს, თუ რა გაკეთდა მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად.

„ ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის უმნიშვნელოვანესია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაიწყო „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პროექტი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს საშუალებას აძლევთ მათი აქტიური ჩართულობით, სხვადასხვა პროექტი განახორციელონ. აღსანიშნავია, რომ პროექტების წარდგენა მოქალაქეებს Bolnisi.gov.ge-ს მეშვეობითაც შეეძლოთ.

ვებგვერდზე განახლდა მუნიციპალიტეტის სერვისების შესახებ ინფორმაცია, როგორიცაა მუნიციპალიტეტში მოქმედი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განრიგი, საჯარო და კერძო სკოლების მონაცემები და ა.შ.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მისი  სოციალური პროგრამებით უდავოდ გამორჩეული მუნიციპალიტეტია, სწორედ ამიტომ ოფიციალურ საიტზე თვალსაჩინო ადგილზე განთავსდა მერიის მიერ  შემუშავებული სოციალური პროგრამა, სტიპენდია სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენებისთვის. აღნიშნულ პროგრამებს წლების მიხედვით დაემატა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილშიც. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,  მუშაობას აქტიურად აგრძელებს. ვებგვერდზე  Bolnisi.gov.ge მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით შესაბამისი ინფორმაციის დამატება ყოველდღიურად მიმდინარეობს. სამუშაო ჯგუფში ინფორმაციების გაცვლა სისტემატურად ხდება, რაც ჩვენს საიტზე ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაში აისახება. ამ ეტაპზე, ვებგვერდის ტექნიკური კუთხით დახვეწა მიმდინარეობს და ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური საიტი კიდევ უფრო მეტად ინფორმაციული გახდება“,- ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ვალენტინა ნავერიანი.

 

ავტორი: ნინო ბერიძე

მასალა შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის მედია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

 

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

Related Posts

„შენ გაჰყვები გადასატან ყუთს, ყავასაც მომიდუღებ“ – დაპირისპირების შესახებ რუსთავის მე-17 საარჩევნო უბანზე (ვიდეო)

8 სექტემბერს, რუსთავის #20 საოლქო საარჩევნო კომისიის სხდომაზე, კომისიის წევრმა პარტია „ევროპული საქართველოდან“ ეკატერინე ისახანაშვილმა, მე-17 საარჩევნო უბანზე, მისი ინფორმაციით,...

რეპორტაჟი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ცურტავი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცურტავში, რომელსაც ,,შუშანიკის წამების” ავტორის იაკობ ცურტაველის სოფელს უწოდებ, დღეს ქართული ცოტამ თუ იცის. სოფელში 2002 წლის...

„თან მრცხვენია, თან მჭირდება“ – უფასო სასადილოებით მოსარგებლე ადამიანები (ვიდეო)

სიღარიბე არჩევანი არ არის. ამ მდგომარეობადე, ადამიანი, შეიძლება სხვადასხვა გარემოიებამ მიიყვანოს. იყო სოციალურად დაუცველი, ნიშნავს არ გაგაჩნდეს სულ ელემენტარული საცხოვრებელი...

“ ვგრძნობ, რომ უფრო დაცული ვარ“ – გოგონები სპორტის სამყაროდან

(მზიკო როსნაძე) ქალებთან დაკავშირებული სტერეოტიპები არსებობას კვლავ აგრძელებენ. სპორტი, ერთ-ერთი სფეროა სადაც ეს, ალბათ, ყველაზე კარგად ჩანს.  საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს,...

ფატი შავაძე – მოქალაქეთა მონაწილეობას განაპირობებს, როდესაც მათ აქვთ შესაძლებლობა, აქვთ სურვილი, აქვთ უფლებამოსილება, როცა ეძახიან და როცა პასუხობენ

„ჩემი ხელის უფლება“ ასეთი სახელწოდების პროექტი მიმდინარეობს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში. ინიციატივას ორგანიზაცია  „საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ასოციაცია“ (ACSDG) ახორციელებს და მისი...

კოდა – დევნილი ქალები წყალს ითხოვენ

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კოდაში, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად, დევნილად ქცეულთა კომპაქტური დასახლებაა. დევნილობას, რომელიც კონკრეტული ოჯახების ტრაგედიით და მასობრივი...

„გირჩი“ რუსთავის 81-ე უბანზე ამომრჩეველთა პარალელურ დათვლას ახდენს (ვიდეო)

რუსთავის 20-ე საარჩევნო ოლქის 81-ე უბაზე, პარტია „გირჩის“ წარმომადგენელი, კომისიის წევრი, უბანზე გამოცხადებულ ამომრჩეველთა პარალელურ დათვლას ახორციელებს. საუბნო საარჩევნო კომისიის...

რუსთავი-თბილისის ჩქაროსნული გზის პროექტს მოსახლეობის განსახლების გეგმა, ჯერაც, არ აქვს

დღეს, მუნიციპალური გავითარების ფონდში, რუსთავის-თბილისისი ჩქაროსნული გზის მშენებლობის, გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის (გზშ) საჯარო განხილვა შედგა. შეხვედრას ორი დაინტერესებული მოქალაქე, ფონდის...

აცრების დანერგვის პირველ წელს ვაქცინაციამ 20 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა/Peyvəndin tətbiq edilməsinin birinci ilində peyvənd 20 milyon insanın həyatını xilas edib

COVID-19-ის აცრების დანერგვის პირველი წლის განმავლობაში, ვაქცინაციამ 185 ქვეყანაში 19,8 მილიონი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა, რაც ნიშნავს, რომ იმუნიზაციის წყალობით, 2020...

#აკონტროლე – რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტენდერები

რუსთავის პრობლემების ხუთეულში თუ არა, ათეულში მაინც შედის, ქალაქის საბავშვო ბაღებში არსებული ადგილების სიმცირე. ყოველ წელს, ბაღში ბავშვების რეგისტრაციისთვის, ონლაინ...

„მე გავაგრძელე“ – შშმ პირთა მხარდაჭერა პანდემიისას

COVID-19 პანდემიამ მსოფლიოს საკმაოდ მძიმე კვალი დააჩნია, მათ შორის, ადამიანების სოციალიზაციის მიმართულებით. სწორედ ამის წინააღმდეგ საბრძოლველად და ადამიანების მხარდასაჭერად, ევროკაშირი...

„ალტ ინფოსა“ და ქვემო ქართლის ტელევიზია TV4-ს შორის დადებული ხელშეკრულება

ორგანიზაციამ Mediaombudsman / მედიაომბუდსმენი კომუნიკაციების კომისიისგან თავისი წერილის საპასუხოდ, მიიღო ინფორმაცია დოკუმენტზე, რომელზე დაყრდნობითაც დაიწყო თანამშრომლობა „ალტ ინფოსა“ და TV4-ს...

მოწონებული და დაწუნებული არქიტექტურული მიგნებები

დავინტერესდით რუსთაველების აზრით, რომელი ახალი ნაგებობა არის ქალაქის არქიტექტურაში მათთვის ყველაზე მოსაწონი. ასევე გვაინტერესებდა, რომელი არქტიტექტურული მიგნება არის რიგითი რუსთაველებისთვის...

დიდი ქალაქების მეზობელი სოფლის პრობლემა / Böyük şəhərlərin qonşuluğunda yerləşən Poladaantkari kəndinin problemləri

ფოლადაანთკარში გზას, წყალს და საბავშვო ბაღს ითხოვენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფოლადაანთკარი, დასახლებად 2008 წლიდან დაარეგისტრირეს. მანამდე, მეტალურგიული ქარხნის „დაჩების“ სახელით...

ბოლნისში სოციალურ სერვისებსა და მოწყვლადი ჯგუფების მედიაში გაშუქებაზე იმსჯელეს

„ სოციალური სერვისებისა და მოწყვლადი ჯგუფების გაშუქება  ქართულ მედიაში“ ამ სახელწოდების საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა ქალაქ ბოლნისში. ღონისძიებას ექსპერტი მედიის საკითხებში...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *