01.10.2022 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის სამუშაო ჯგუფები შეიქმნა

2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების მიხედვით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეფასება 13%-ია. ინდექსი შეისწავლის, როგორც მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ, ისე წარმომადგენლობით ორგანოს გამჭვირვალობას და მოქალაქეების მიმართ ანგარიშვალდებულების ხარისხს.

თვითმმართველობის ინდექსის ბოლო ანგარიშის თანახმად, ბოლნისის მერია 14%-ით, ხოლო საკრებულო 12%-ით ფასდება.

ინდექსი 101 კრიტერიუმს მოიცავს, რომელსაც სამი თემატური ბლოკი აერთიანებს.  ბოლო ანგარიშიდან ვიგებთ, რომ  ბოლნისის მერიის შეფასება ბლოკების მიხედვით, შემდეგნაირად გამოიყურება:

  1. საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნება – 15%;
  2. ელექტრონული მმართველობის – 22%;
  3. მოქალაქეთა მონაწილეობა და ანგარიშვალდებულება – 0%;

აღსანიშნავია, რომ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი არის იმ ბლოკში, სადაც გაერთიანებულია ისეთი კრიტერიუმები, რაც მერიის საქმიანობის ანგარიშების წარდგენას და მუნიციპალიტეტის მართვაში, მოქალაქეთა ჩართულობას  უზრუნველყოფენ.

გარდა ამისა, ყველაზე დაბალი შეფასებებია შემდეგ ქვე-ბლოკებში:ინფორმაცია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ – 0%; ინფორმაცია საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ – 0%; ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შესყიდვების შესახებ – 0%; ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ხარჯების შესახებ – 0%;

დაბალი შეფასებებისა და არსებული ხარვეზების გამოსასწორებლად, ბოლნისმა პროექტის ფარგლებში – „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესება – რეგიონული მედია და სამოქალაქო სექტორი თვითმმართველობის საუკეთესო პრაქტიკისთვის“ – მუშაობა უკვე დაიწყო.

პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტებულია სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებისგან. ჯგუფის წევრები მუშაობენ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მონაცემების გაუმჯობესების და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვისთვის. მათ სამუშაო პროცესში კონსულტირებას უწევს ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში, მერაბ ცინდელიანი.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე და ამავე დროს სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ვალენტინა ნავერიანი აღნიშნავს, რომ მათი პრიორიტეტი სწორედ გამჭვირვალობა და მოქალაქეთა მიმართ ანგარიშვალდებულებაა.

„ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიზანია, იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი კი საშუალებას გვაძლევს მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმი მეტად დავხვეწოთ და მერიის მიერ შემუშავებული სერვისები ჩვენს მოქალაქეებს ეფექტური გზებით მივაწოდოთ.

პროექტის ფარგლებში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, უკვე შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანდა მერიის სამსახურებისა და განყოფილებების ხელმძღვანელი პირები. საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამ აქტიურად დაიწყო მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება და მასზე ყველა საჭირო ინფორმაციის განთავსება. ვებგვერდზე  უკვე შესაძლებელია საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვა. ასევე „საჯარო ინფორმაციის“ ველში დაემატა ინფორმაცია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და გამოცხადებული ტენდერების შესახებ. ვებგვერდზე მოქალაქეებს ასევე საშუალება აქვთ მერიაში არსებული ვაკანსიებისა და კონკურსების შესახებაც მიიღონ ინფორმაცია, მერიის სტრუქტურას დეტალურად გაეცნონ.

აღსანიშნავია, რომ საიტზე ასევე პერიოდულად განთავსდება  საჯარო ინფორმაციის რეესტრი და მოკლე ვადებში ვებგვერდზე სრულყოფილად გამოქვეყნდება  საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტებიც“ – განმარტავს  ვალენტინა ნავერიანი.

ნავერიანი ასევე საუბრობს, თუ რა გაკეთდა მუნიციპალიტეტის მიერ მოქალაქეთა ჩართულობის გასაზრდელად.

„ ბოლნისის მუნიციპალიტეტისთვის უმნიშვნელოვანესია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში მოქალაქეების ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამ მიზნით, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაიწყო „სამოქალაქო ბიუჯეტის“ პროექტი, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს საშუალებას აძლევთ მათი აქტიური ჩართულობით, სხვადასხვა პროექტი განახორციელონ. აღსანიშნავია, რომ პროექტების წარდგენა მოქალაქეებს Bolnisi.gov.ge-ს მეშვეობითაც შეეძლოთ.

ვებგვერდზე განახლდა მუნიციპალიტეტის სერვისების შესახებ ინფორმაცია, როგორიცაა მუნიციპალიტეტში მოქმედი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განრიგი, საჯარო და კერძო სკოლების მონაცემები და ა.შ.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მისი  სოციალური პროგრამებით უდავოდ გამორჩეული მუნიციპალიტეტია, სწორედ ამიტომ ოფიციალურ საიტზე თვალსაჩინო ადგილზე განთავსდა მერიის მიერ  შემუშავებული სოციალური პროგრამა, სტიპენდია სტუდენტებისა და წარმატებული სპორტსმენებისთვის. აღნიშნულ პროგრამებს წლების მიხედვით დაემატა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილშიც. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით,  მუშაობას აქტიურად აგრძელებს. ვებგვერდზე  Bolnisi.gov.ge მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით შესაბამისი ინფორმაციის დამატება ყოველდღიურად მიმდინარეობს. სამუშაო ჯგუფში ინფორმაციების გაცვლა სისტემატურად ხდება, რაც ჩვენს საიტზე ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებაში აისახება. ამ ეტაპზე, ვებგვერდის ტექნიკური კუთხით დახვეწა მიმდინარეობს და ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური საიტი კიდევ უფრო მეტად ინფორმაციული გახდება“,- ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ვალენტინა ნავერიანი.

 

ავტორი: ნინო ბერიძე

მასალა შექმნილია ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის “სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივა: მდგრადი, ღია და ანგარიშვალდებული სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები საქართველოს განვითარებისთვის” ფარგლებში. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია ქვემო ქართლის მედია და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და კონრად ადენაუერის ფონდის შეხედულებებს.

პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად – საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC), განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი (EDEC) და ევროპული პოლიტიკის ინსტიტუტი (IEP).

 

QvemoQartli.ge

მასალის გამოყენება შეგიძლიათ, მხოლოდ, საიტის მითითებით

Related Posts

კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ქრება

საქართველოს რეგიონებში ასეულობით უყურადღებოდ მიტოვებული ძველი ტაძარია. მათი ნაწილისგან, დღეს ნანგრევებია დარჩენილი. ხშირ შემთხვევაში, ასეთი ტაძრების გარშემო ტერიტორია შემოღობილი არაა....

იმერაში წყლის პრობლემა, განხორციელებული სამუშაოების მიუხედავად, სრულად მაინც ვერ მოგვარდა

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ იმერაში  72 ოჯახი ცხოვრობს.  ადგილობრივების თქმით, მათ სასმელი წყალი ორი წლის წინ „მიუყვანეს“, მაგრამ იმ გარემოების გამო,...

რუსთავში კვლავ „ვიგუდებით“ / Rustavidə yenidən “boğuluruq”

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემა, განსაკუთრებით აქტუალურია რუსთაველებისთვის – ქვეყნის  სამრეწველო ქარხნების უმეტესი ნაწილი, რუსთავშია თავმოყრილი. საკითხი ყოველთვის აქტუალური იყო, თუმცა...

ეკონომიკური ძალადობა ქალებზე

ორგანიზაცია “საფარმა“ კვლევის ფარგლებში შეისწავლა ეკონომიკური ძალადობის ფორმები და მისი შედეგები. კვლევის თანახმად ეკონომიკური ძალადობა სერიოზულად აზიანებს ქალის ფიზიკურ და...

რძის გადამამუშავებელ საწარმოში „წინწყაროს საკვირაო სკოლის“ მონაწილეებს უმასპინძლეს

ორგანიზაცია „ქვემო ქართლის მედია“ თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ წინწყაროში ახორციელებს პროექტს:  სოფელ წინწყაროს ადგილობრივი ბიზნესი, თვითმმართველობა და სამოქალაქო საზოგადოება ეკომიგრანტი, კოდორიდან დევნილი და  აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისთვის-ახალგაზრდა სამოქალაქო  აქტივისტთა საკვირაო სკოლა წინწყაროში. ...

ჯანდარის ტბა – თავისი დიდი მნიშვნელობით და დიდი სირთულეებით

ჯანდარის ტბას საქართველო და აზერბაიჯანი იყოფს. ტბის ერთი ნაწილი გარდაბნის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის, მეორე კი აზერბაიჯანში, ყაზახის რაიონს

სასმელი წყალი – ერთი სოფლის აუხდენელი ოცნება/İçməli su – bir kəndin həyata keçməyən arzusu

სასმელ წყალს, რომ ოქროს ფასი აქვს ეს კარგად იციან მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუტორ-ლეჟბადინში. 273 ადამიანი, რომელიც ხუტორ-ლეჟბადინში ცხოვრობს სოფლის ერთ...

დიდი ქალაქების მეზობელი სოფლის პრობლემა / Böyük şəhərlərin qonşuluğunda yerləşən Poladaantkari kəndinin problemləri

ფოლადაანთკარში გზას, წყალს და საბავშვო ბაღს ითხოვენ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფოლადაანთკარი, დასახლებად 2008 წლიდან დაარეგისტრირეს. მანამდე, მეტალურგიული ქარხნის „დაჩების“ სახელით...

„დიდ დმანისში“ სასმელ წყალს და მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ითხოვენ/“Didi Dmanisi”də içməli su və dağlıq yaşayış məntəqəsi statusu tələb edirlər

ქვემო ქართლის არაერთი დაბა და სოფელი დგას სასმელი წყლის პრობლემის წინაშე. წლებია განხორციელებული თუ დაგეგმილი პროექტების მიუხედავადლ, მოსახლეობისთვის მთავარი პრობლემების...

კორპორაციული პასუხისმგებლობა ქვეყანაში, სადაც ადამიანი არ არის მთავარი ღირებულება

შვიდ ოქროს წესს მოიცავს კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და ეს წესები, დაცვის შემთხვევაში, ვფიქრობ, ნამდვილ ოქროზე ძვირფასია: ბიზნესის ეთიკურად წარმოება; ადამიანის...

რუსთავის ბიუჯეტს მერიის ადმინისტრაციის უფროსის სამსახურიდან გაშვება შესაძლოა 45 900 ლარამდე დაუჯდეს

ოპოზიციური პარტიები, რუსთავის ამჟამად უკვე ყოფილ მერს და ადმინისტრაციას თანამშრომელთა უკანონო გათავისუფლებაში ხშირად ადანაშაულებდნენ. ოპონენტები აღნიშნულს, არასწორ საკადრო პოლიტიკას უკავშირებდნენ...

დმანისის მუნიციპალიტეტი გამჭვირვალობით და ანგარიშვალდებულებით, ქვეყნის მასშტაბით, 33-ე ადგილზეა

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის, 2021 წლის ანგარიშის მიხედვით, დმანისის მუნიციპალიტეტი ქვეყნის მასშტაბით 33-ე ადგილს იკავებს. ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებთან მიმართებაში კი...

„განახლებული რეგიონები“ და მმართველი გუნდის კანდიდატების საარჩევნო კამპანია

[ნინო ლაცაბიძე ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად „განახლებული რეგიონების“ ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებს ეცნობა] 26 აპრილს, პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ქვეყნის მასშტაბით 63 მუნიციპალიტეტში...

გოგონები დაბა კაზრეთში პოზიტიური ცვლილებებისთვის

პროექტის მიზანია დაბაში მცხოვრები გოგონების/ქალების გააქტიურება - ადგილობრივ დონეზე პოზიტიური ცვლილებებისთვის. პროექტის მონაწილეებს უტარდებათ შემდეგი თემატიკის ტრენინგები:

თიბისი გამოწერის ინოვაციურ მოდელზე გადადის (R)

თიბისი სრულიად ახალ, ბანკი გამოწერით მოდელზე გადადის. დღეიდან, მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს, გამოიწეროს მის საჭიროებებზე მორგებული, სამი ტიპის ნაკრებიდან  – ნაკრები 2 ₾, ...

Comments
კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები მონიშნულია *