19.09.2020 სიღრმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრები

ჩვენ შესახებ

ორგანიზაცია: ქვემო ქართლის მედია

საკონტაქტო ინფორმაცია – 593 123 182

მიმდინარე და შესრულებული პროექტები:

პროექტის სახელწოდება: მარნეულის ახალგაზრდები ანტიდასავლური პროპაგანდის წინააღმდეგ – ცნობირების ამღლება პროპაგანდისა და ყალბი ამბების (fake news) შესახებ

პროექტის მიზანი: მარნეულის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებში გაზარდოს მგრძნობელობა პროპაგანდის პრობლემის მიმართ, აამაღლოს მათი ცნობიერება პროპაგანდის და ყალბი ამბების მიზანმიმართულ გავრცელებაზე.

პროექტის ამოცანა: მიზნის მისაღწევად, მარნეულის მუნიციპალიტეტში, 50 ახალგზრდილისთვის პროპაგანდისა და ყალბი ამბების მიზანმიმართულ გავრცელებაზე ტრენინგების კურსის ჩატარება. ტრენინგების თემატიკა იქნება შემდეგი:

 • პროპაგანდა როგორც პრობლემა;
 • პროპაგანდის მეთოდები თანამედროვე სამყაროში; (ტრადიციულ მედიასთან ერთად, პროპაგანდის ტრიბუნა ხდება სოციალური ქსელები – შესაბამისად, ამ საკითხზე ახალგაზარდებისთის ინფორმაციის მიწოდება არის მნიშვნელოვანი)
 • ანტიდასავლური პროპაგანდა;
 • საქართველო, როგორც რუსული პროპაგანდის სამიზნე; 
 • პროპაგანდასთან ბრძოლა – ყალბი ფოტოს, ვიდეოს და სოციალურ ქსელში გავრცელებული დეზინფორმაციის გამოაშკარავება.

პროექტი არის მიმდინარე: ამ დროისთვის მიმდინარეობს ტრენინგები. პროექტის მონაწილეთა პირველი ჯგუფი მუშაობს ანტიდასავლური პროპაგანდის შესახებ ესსებზე.

დაფინანსების წყარო: საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის (GCSD)

პროექტის სახელწოდება: სოფელ წინწყაროს ადგილობრივი ბიზნესი, თვითმმართველობა და სამოქალაქო საზოგადოება ეკომიგრანტი, კოდორიდან დევნილი და აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებისთვის – ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტთა საკვირაო სკოლა წინწყაროში

პროექტის მიზანი: გაზარდოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გრძნობა სოფელ წინწყაროს ახალგაზრდებში, რათა მათ შეძლონ თემში პოზიტიური ცვლილებების განხორცილება.

ამოცანები/პროექტის მიმდინარეობა :  საკვირაო სკოლის ფარგლებში, ახალგაზრდებს უტარდებათ შემდეგი თემატიკის საკითხებზე:

 • სამოქალაქო საზოგადოება (მისი მნიშვნელობა, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების კონკრეტული მიღწევები, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. ტრენინგები წარიმართება პრეზენტაციის, მცირე დოკუმენტური ფილმების ჩვენების და დისკუსიის ფორმატით);
 • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების შექმნა;
 • პროექტების წერა ( ძირითადი საფუძვლები , ფონდების მოძიება )
 • ადვოკატირების ფორმები (გასცემს პასუხს კითხვებს: რას ნიშნავს ადვოკატირების კამპანია, როგორი სახის შეიძლება იყოს, როგორ ვეძებთ პარტნიორებს, როგორ ვიყენებთ ფოტო-ვიდეო მასალებს და სოციალურ ქსელებს, როგორ ვმუშაობთ თემთან);
 • ეფექტური ადვოკატირების კამპანიების წარმართვისთვის ფოტო ვიდეო გადაღების საბაზისი პროფესიული უნარები ;
 • ტრადიციული მედიის როლი ადვოკატირების კამპანიაში ;
 • უფასო ინტერნეტ რესურსების გამოყენება (ბლოგების შექმნა, სოციალური ქსელის გვერდების, YouTube არხის და მათი გამოყენება ადვოკატირების მიზნისთვის);
 • საქართველოს პარტნიორი საერთაშორისო ორგანიზაციების მისიის და მი ზნების გაცნობა (ნატო, ევროკავშირი, გაერო, ეუთო);
 • ადამიანის უფლებების მდგომარეობა და ცხოვრების ხარისხი – ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ;
 • გენდერული თანასწორობა (პრეზენტაციასთან ერთად მცირე დოკუმენტური ფილმების ჩვენებით);
 • კანონის უზენაესობის მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარებისთვის ;
 • განსხვავებული რელიგიის,ეთნიკური წარმომავლობის, სექსუალური  ორიენტაციის  და განსხვავებული შეხედულებების ადამიანების „ განსხვავებულობის “ მიღება და პატივისცემა ;
 • ასოცირების შეთანხმება; აქცენტი გაკეთდება DCFTA მიმართულებითაც  მცირე საწარმოს მაგალითზე (შპს წინწყარო +). ახალგაზრდებს ექნებათ პრაქტიკული სწავლება საწარმოში, სადაც ასწავლიან როგორ ხდება ასოცირების ფარგლებში არსებული სტანდარტების დაკმაყოფილება. რა მნიშვნელობა აქვს ამას პროდუქციის ხარისხისთვის. ასევე, ისწავლიან თანამედროვე სტანდარტებით რძის პროდუქტების წაროებას და პრაქტიკაში ნახავენ, როგორ „გამოიყურება“ და მუშაობს ევროკავშირის მხარდაჭერილი/გადაიარაღებული მცირე საწარმო.
 • უსაფრთხო გარემოს მნიშვნელობა;
 • თვითმმართველობის მუშაობა;

შედეგი: პროექტი არის მიმდინარე. ამ დროისთვის საკვირაო სკოლა შექმნილია, ასევე ხდება სამოქალაქო ბიბლიოთეკის მოწყობა – მიმდინარეობს ტრენინგები.

დაფინანსების წყარო: სტრატეგიული  კვლევებისა  და განვითარების  ცენტრი (CSRDG)

პროექტის სახელწოდება: ქვემო ქართლის მოსახლეობის ინფორმირება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ,  ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე მომზადებული, სიღმისეული ჟურნალისტური ნამუშევრებით

პროექტის მიზანი:  გაზარდოს ინტერესი და ინფორმირებულება, ქვემო ქართლის მოსახლეობაში, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ –  მოსახლეობამ შეძლოს ახალი შესაძლებლობების გამოყენება.

შედეგი: მომზადდა ოთხი საინფორმაციო რგოლი ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე.

დაფინანსების წყარო: საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი

პროექტის სახელწოდება: ინფორმაცია მოდის შენს სოფელში – რეგიონული მედია მარნეულის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი დემოკრატიის მხარდაჭერისთვი

პროექტის მიზანი:  მარნეულის მუნიციპალიტეტის მართვაში მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდის ხელშეწყობა.

შედეგი: პროექტის  ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრები გაიმართა მარნეულის მუნიციპალიტეტების სოფლებში, თვითმმართველობის  კოდექსის 85-ე  მუხლის შესახებ, მოსახლეობის ინფორმირებისთვის.

აღნიშნული მუხლი მოსახლეობას სთავაზობს მუნიციპალიტეტების მართვაში ჩართვის სხვადასხვა  ფორმებს (პეტიცია, საერთო კრება და ა.შ) გარდა საინფორმაციო შეხვედრებისა, დასახლებებში შეიქმნა მცირე საინიციატივო  ჯგუფები, რომლებმაც პროექტის დასრულების შემდეგ, სხვადასხვა ადგილობრივი პრობლემების მოგვარებისთვის  აწარმოეს ადვოკატირების კამპანიები. „ქვემო ქართლის მედია“-მ საინფორმაციო პორტალის მეშვეობით,  მათ საინფორმაციო მხარდაჭერაც გაუწია. 

დაფინანსების წყარო: გაეროს განვითარების ფონდი (UNDP)

პროექტის სახელწოდება: გამჭვირვალობა ნდობის და თემის ჩართულობისთვის – გრანტების შედეგების წარმოჩენა და ახალი დაფინანსების წყაროების ძიება

პროექტის მიზანი:  პროექტის პირველი მიზანია ორგანიზაციამ განამტკიცოს და გაზარდოს მის მიმართ არსებული ნდობა, როგორც სამიზნე ჯგუფებში ასევე ზოგადად რეგიონის მოსახლეობაში. მეორე მიზანია, გამჭვირვალობის გაზრდის გზით შეძლოს ახალი ფინანსური წყაროების მოძიება, რეგიონის ბიზნეს სექტორში.

შედეგი: ჩატარდა ორგანიზაციის შიდა აუდიტი. ასევე, მომზადდა რეგიონის ბიზნესის საინფორმაციო ბაზა.

დაფინანსების წყარო: სტრატეგიული  კვლევებისა  და განვითარების  ცენტრი (CSRDG)